Dane adresowe:

Muzeum Saturn w Czeladzi
ul. Dehnelów 10
41-250 Czeladź
tel.: 32 265 42 93, 32 265 42 98
e-mail: muzeumczeladz[at]gmail.com

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

05 SIE 2020

Mija 76. rocznica ostatniego pożegnania ks. Bolesława Pieńkowskiego

Ks. szambelan Bolesław Pieńkowski zmarł w sosnowieckim szpitalu w dniu 1 sierpnia 1944 r. w wieku 69 lat. Czeladzianie początkowo za datę zgonu kapłana przyjmowali dzień 2 sierpnia. Rozbieżności w datowaniu tak ważnego faktu biograficznego znajdują swoją przyczynę w telegramie informującym o śmierci ks. Pieńkowskiego, który otrzymał ówczesny proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM ks. J. Sobczyński. Nadawcą owej depeszy był wikary parafii w Siemoni ks. Franciszek Olek. Zasadnicza treść wiadomości została sporządzona w języku niemieckim i dotyczyła samego faktu śmierci ks. Pieńkowskiego, proboszcza siemońskiej parafii, zawierała także dopisek po polsku w brzmieniu następującym „umarł 2/VIII 1944 r. w szpitalu na Pekinie. Był wikariuszem w Czeladzi”. Na skutek pomyłki ks. Olka termin ten został przyjęty za rzeczywistą datę zgonu. Pogrzeb odbył się 5 sierpnia w Siemoni. Uczestniczyli w nim również ks. proboszcz Józef Sobczyński oraz kilkunastu mieszkańców Czeladzi. Po uroczystościach żałobnych ks. Sobczyński nie szczędził wymówek ks. Franciszkowi Olkowi, który ponadto nikogo nie poinformował o transporcie ciała zmarłego przez Czeladź. Choć ksiądz Olek powoływał się na powody natury obiektywnej - w ostatniej chwili marszruta przewożenia zwłok została zmieniona - sprawa ta pozostawiła zdecydowanie negatywne wrażenia.

Nietuzinkowa postać ks. Bolesława Pieńkowskiego pracującego jako wikariusz w parafii pw. św. Stanisława BM w Czeladzi w latach 1899-1908 zasłynęła z niespotykanej otwartości, szlachetności i zaangażowania w sprawy społeczne.

Ten człowiek o niespożytej energii oraz filozofii życia nawiązującej do najlepszych polskich tradycji społecznikowskich i obywatelskich miał znaczący wpływ na zmianę oblicza Czeladzi. Na kartach historii naszego miasta zapisał się przede wszystkim jako skuteczny organizator budowy monumentalnej świątyni, a także inicjator powstania ochotniczej straży ogniowej. Niestrudzenie pracował w zarządzie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo Czeladź oraz czeladzkim Kole Polskiej Macierzy Szkolnej.

W uznaniu bezsprzecznych zasług oraz ogromnego autorytetu moralnego Rada Miejska Czeladzi nadała ks. Pieńkowskiemu na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12 stycznia 1938 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Drugim splendorem, jaki spłynął na ks. Pieńkowskiego było nadanie nazwy ulicy pełnym jego imieniem i nazwiskiem jeszcze za życia kapłana. Wydarzenie to miało miejsce w maju 1934 r., kiedy to na wniosek Komitetu Rolników Zarząd Miasta postanowił dotychczasowej ulicy Zamurnej nadać nowego patrona w osobie zasłużonego duszpasterza. Jej nazwa przetrwała w niezmienionym brzmieniu do dzisiaj z wyjątkiem kilkuletniego okresu okupacji niemieckiej, gdy wówczas nosiła miano Pfarrestraβe (ul. Parafialna).

Warto również przypomnieć, iż z okazji przypadającej w 1994 r. 120. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci księdza Bolesława Pieńkowskiego parafianie czeladzcy wspólnie z ówczesnym proboszczem księdzem prałatem Mieczysławem Osetem ufundowali tablicę pamiątkową, która została umieszczona we wnętrzu kościoła i poświęcona 8 maja przez biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej Piotra Skuchę.

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl