Dane adresowe:

Muzeum Saturn w Czeladzi
ul. Dehnelów 10
41-250 Czeladź
tel.: 32 265 42 93, 32 265 42 98

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

18 WRZ 2018

Szlakiem walk o polskość grobami czeladzian znaczonym

W trwającym Roku Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Saturn prezentuje wydawnictwo kartograficzne zatytułowane „W panteonie chwały. Szlak walk o polskość czeladzian grobami znaczony. Cmentarz parafii pw. św. Stanisława BM przy ul. Nowopogońskiej.” i stanowiące zmaterializowaną patriotyczną ambicję upamiętnienia poświęcenia czeladzian czynnie zaangażowanych na przestrzeni wielu lat w zmagania o odrodzenie państwowości polskiej, których nagrobki znajdują się na najstarszej czeladzkiej nekropolii.

W toku prac polegających na odszukaniu ich mogił, zostali oznaczeni czeladzianie przemierzający waleczny szlak niepodległościowy jako powstańcy styczniowi, legioniści Józefa Piłsudskiego, żołnierze Błękitnej Armii gen. J. Hallera, weterani trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku, obrońcy Kresów Wschodnich i Lwowa, uczestnicy wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, harcerze, Strzelcy, młodzież szkolna, członkowie organizacji niepodległościowych, bohaterowie wrześniowych bojów 1939 roku stawiających opór hitlerowskiemu i sowieckiemu najeźdźcy, żołnierze oddziałów partyzanckich, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 2. Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa Polskiego, waleczni powstańcy warszawscy, a także niezłomni cywilni konspiratorzy.

Miejsca wiecznego spoczynku, niekiedy jedynie symboliczne, osób związanych z Czeladzią, które kierując się nierzadko odmiennymi ideowymi przekonaniami dążyły do osiągnięcia wspólnego wówczas dla wszystkich Polaków celu, zostały następnie naniesione na schematyczny plan cmentarza parafii pw. św. Stanisława BM tworząc w ten sposób swoisty drogowskaz godnych pielęgnowania postaw szacunku wobec własnej Ojczyzny, chwalebnych dokonań oraz społecznych i narodowych aspiracji kilku generacji naszych przodków. Ich nazwiska uzupełnione ważnymi biograficznymi wątkami dotyczącymi wyboru rozmaitych dróg prowadzących ku niepodległej Polsce, zostały uszeregowane w kolejności alfabetycznej wraz z przypisanym im odpowiednim literowym oznaczeniem sektora cmentarza ułatwiającym zlokalizowanie poszczególnego grobu na mapie.

Żmudne badania terenowe i kwerendy archiwalne wymagające zebrania oraz weryfikacji ogromnej liczby dokumentacji źródłowej zaowocowały pionierskim wydawnictwem bez wątpienia odznaczającym się trwałymi walorami poznawczymi. Utworzony zbiorczy wykaz zidentyfikowanych personalnie czynnie czeladzian zasłużonych w dziejowym procesie odzyskiwania utraconej niezależności z pewnością nie zamyka ostatecznie tej problematyki. Istniejące jeszcze luki badawcze, lecz także wszelkie dopiski, korekty i sugestie mogą zostać wypełnione jedynie dzięki dobrej woli członków rodziny zmarłych. I niezmiennie o takie wsparcie naszych działań prosimy.

Wydawnictwo do nabycia w siedzibie Muzeum Saturn w cenie 3,00 zł.

Zachęcamy do lektury.

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl