Dorobczyński Bronisław

Piłsudczyk, działacz niepodległościowy, pseudonim: Czarny Janek, burmistrz Czeladzi. Urodził się 26 czerwca 1884 r. w Suchedniowie (na kielecczyźnie) w rodzinie Józefa i Antoniny z Silewiczów. Z okresu dzieciństwa wiemy jedynie, że posiadał siostrę i młodszego brata Aleksandra. Już jako 20-letni chłopak należał do bojówek PPS-u, działając na terenie Skarżyska, pod pseudonimem „Czarny Janek”, W 1905 […]

Libiszewski Hieronim

 – Urodził się 25 września 1909 r. w Sosnowcu jako syn Jakuba i Julii z d. Szczybroch. Ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach uzyskując tytuł technika mechanika. Jako młody chłopak zainteresował się ruchem harcerskim. W 1924 r. wstąpił do 5. Męskiej Drużyny Harcerskiej w Czeladzi. Szybko zaczął się wyróżniać spośród innych harcerzy zaangażowaniem i […]

Pawełczyk Józef

– urodził się w Czeladzi 10 marca 1905r. w rodzinie Wiktorii z domu Sołtysik i Stefana Pawełczyków. Dziadek Józefa Pawełczyka brał udział w powstaniu styczniowym. W 1916r. Józef i jego starszy brat Roman zostali osieroceni. Jedenastoletni Józef pozostał pod opieką babci. Brak oparcia materialnego zmusił trzynastoletniego Józefa do porzucenia edukacji. Podjął pracę w kopalni „Saturn”, […]

Stawski Mordechaj (Moniek)

– urodził się 1 czerwca 1926 r. w Czeladzi jako drugie z czworga dzieci żydowskiej rodziny Sary i Izaaka Stawskich. Rodzina wiodła bardzo skromne życie w wynajętym pokoju w prywatnej kamienicy przy ulicy Bytomskiej. Wraz ze śmiercią matki bezpowrotnie skończyło się beztroskie dzieciństwo Mońka i jego rodzeństwa. Zaledwie 5. letni wówczas chłopiec wraz ze swoją […]

Ankerstein Feliks

Urodził się 15 listopada 1897 roku w Czeladzi – Piaskach w rodzinie nauczycielskiej Feliksa i Janiny z Jankowskich. Po ukończeniu Szkoły Handlowej w Będzinie 1.09.1914 roku wstępuje do Legionów Polskich. Początkowo służy w batalionie kpt. L. Berbeckiego, następnie w III baonie Rydza-Śmigłego 1pp. Ranny w bitwie pod Raszną w sierpniu 1915 roku trafia do szpitala. […]

Frąckiewicz Wincenty

– Urodził się 5 kwietnia1888 r. w Międzyrzeczu Podlaskim w rodzinie Jana i Pauliny Frąckiewiczów. Rodzinie Frąckiewiczów według ukazu carskiego i orzeczeniem Rządzącego Senatu z dnia 19 listopada 1913 r. przyznano tytuł książęcy z herbem i dziedziczoną godność szlachecką, „z prawem umieszczenia w szlacheckiej księdze rodowodów w jej I części: Janowi Ludwikowiczowi z małżonką Pauliną […]

Łubieński Józef

Józef Feliks Maksymilian Łubieński przyszedł na świat 8 listopada 1862 r. w Rudzie Guzowskiej powiecie błońskim jako jedno z czworga dzieci małżonków Feliksa Łubieńskiego i Stefanii Bagieńskiej. Pochodził ze starego rodu arystokratycznego Łubieńskich herbu Pomian wywodzącego się z Łubnej pod Sieradzem. Ogromne znaczenie ród ten zyskał już w XVII w., kiedy to w 1641 r. prymasem […]

Pieńkowski Bolesław

Ks. Bolesław Pieńkowski, syn Baltazara z Mościckich, miał szlacheckie pochodzenie. Urodził się w Pieńkach 15 września 1874r. W Czeladzi znalazł się dość przypadkowo. Przybył na zastępstwo wakacyjne za ks. Piotra Czernę, który wyjechał za granicę. Kiedy ten do 16 sierpnia nie powrócił, ks. proboszcz Ludwik Satalecki prosił Biskupa kieleckiego, aby Pieńkowski mógł pozostać wikariuszem w […]

Szafruga Paweł

– milicjant, urodził się 15 kwietnia 1905 roku w Czeladzi Piaskach jako drugie z ośmiorga dzieci Marianny ( z domu Solipiwko) i Pawła Szafrugów. Rodzina Szafrugów mieszkała na Piaskach przy ulicy Focha (dziś 3 Kwietnia) pod numerem 15. Po odbyciu służby wojskowej, podczas której awansowany został do stopnia kaprala, w wieku 25 lat poślubił 23- […]

Baran Marian

urodził się 29 stycznia 1918 roku w Czeladzi. Z wybuchem II wojny  światowej w 1939 roku został zmobilizowany. Po klęsce wojny obronnej postanowił przedostać się do Europy Zachodniej. Podczas próby przekroczenia granicy aresztowany przez żołnierzy sowieckich został wywieziony na teren Ukrainy. Przez kolejne 2 lata więziony był w radzieckich obozach pracy. Po ogłoszeniu amnestii i […]