Czarnomski Zdzisław

– Harcmistrz, organizator i długoletni działacz czeladzkiego skautingu i harcerstwa. Urodził się 4 marca 1894r. Sławniowie k/ Częstochowy, w rodzinie Zdzisława i Marii z domu Zdrzyzała. Ojca stracił we wczesnym dzieciństwie. Matka powtórnie wyszła za mąż, za Antoniego Przyłuckiego. Zdzisław z bratem Aleksandrem i matką przeprowadził się do Czeladzi, gdzie ojczym od 1897r. pracował w […]

Kuszper Stanisław

– starszy strzelec, 3. baon strzelców, 3. Dywizji Strzelców Karpackich.Stanisław był synem Antoniego i urodził się 11 marca 1915 roku w Sędowicach, położonych w powiecie jędrzejowskim na terenie województwa kieleckiego. Od roku 1937 mieszkał w Andrzejewicach w powiecie Wołkowysk, gdzie pracował na kolei. W 1939 roku został aresztowany przez NKWD a następnie wywieziony do ZSRR […]

Paczyński Tadeusz

– urodził się 16 października 1910 r. w Częstochowie. Przez 3 lata (1928 – 1931) pracował w fabryce wagonów we Francji. W czasach wielkiego kryzysu, z powodu braku pracy, wrócił z emigracji do kraju. Odbył służbę wojskową, a następnie pracował przy inwestycjach na Wiśle i Horyniu. Okres II wojny światowej spędził w niemieckich obozach jenieckich. […]

Scheibler II Karol Wilhelm

– urodził się 8 marca 1862 r. w Łodzi jako najstarszy syn Karola Wilhelma I i Anny z Wernerów. W 1881 r. ukończył gimnazjum w Toruniu, a potem politechnikę w Grenschen w Szwajcarii w 1885 r. z dyplomem inżyniera-mechanika. Praktykę odbywał zaś w kilku największych zakładach włókienniczych Anglii i Belgii. Po powrocie do Łodzi w […]

Wolska Zofia

– urodziła się 21.12.1880 w Kunicach, w powiecie opatowskim. Jej ojciec Franciszek był weteranem powstania styczniowego 1863 r, służył w oddziale Langiewicza i uczestniczył w kilkunastu bitwach. Zofia uczyła się w rosyjskim gimnazjum męskim w Radomiu, gdzie w 1899r. uzyskała świadectwo nauczycielki domowej. Zgodnie z kwalifikacjami rozpoczęła pracę jako nauczycielka dzieci w domach prywatnych. Po […]

Czeczott Henryk

– prof. dr nauk technicznych inżynier górnictwa, działacz społeczny. Urodził się 18 VI 1875r. w Petersburgu. Był synem Ottona dyrektora szpitala i Leontyny z Kubielów. W Petersburgu ukończył w 1894r. gimnazjum matematyczno- przyrodnicze, a w 1900r. Instytut Górnictwa. Podczas studiów był członkiem nielegalnych akademickich kół socjalistycznych. Praktykę zawodową odbywał w Zagłębiu Dąbrowskim w kopalniach „Mortimer”, […]

Kwaśniak Władysław

– urodził się 14 lipca 1922r. w rodzinie Antoniego i Stanisławy z domu Stach. Przyszedł na świat w Czeladzi na Piaskach przy ulicy Dalekiej w domu Petroneli Bekus, u której rodzice wynajmowali mieszkanie. Na piaskach spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Tak bardzo ukochał tę swoją „małą ojczyznę” że później, choć los rzucał go w różne […]

Parka Wiktor

– urodził się 12 kwietnia 1904r. w Czeladzi. Matka – Zofia z domu Tomczyk zajmowała się domem i wychowaniem dzieci a ojciec Mikołaj pracował w kopalni „Saturn”. Ukończył szkołę powszechną a następnie szkołę zawodową w Sosnowcu, uzyskując zawód elektromechanika. Śladem ojca podjął pracę w kopalni „Saturn”, gdzie pracował do emerytury, pełniąc funkcję konserwatora szybowych urządzeń […]

Segno Henryk

– pierwszy lotnik Imperium Rosyjskiego, oblatywacz samolotowy, prezes CKS. Henryk Segno urodził się w 1882 roku w Petersburgu, gdzie jego ojciec Stanisław znany organizator przemysłu cukrowniczego w Polsce, z racji obowiązków często przebywał. Dziadek Henryka Jean de Seguont, był Francuzem i służył w armii Napoleona. Po klęsce moskiewskiej osiadł w Warszawie. Dzieciństwo Henryk spędził pomiędzy […]

Dehnel Piotr Paweł

– Urodził się 29 czerwca 1868 w Sterdyniu w wielodzietnej rodzinie spolonizowanych Niemców (ojciec Augustyn, Matka Kornelia z Kowalskich), których przodkowie przybyli do Polski i osiedlili się w północnej części kraju. Na chrzcie otrzymał imiona obu patronów dnia swych narodzin – Piotra i Pawła. Rodzice zadbali o edukację dzieci, prawie wszystkie z nich ukończyły wyższe […]