Dane adresowe:

Muzeum Saturn w Czeladzi
ul. Dehnelów 10
41-250 Czeladź
tel.: 32 265 42 93, 32 265 42 98

Jesteś na: Strona główna / Historia / Who is Who / Scheibler II Karol Wilhelm

Scheibler II Karol Wilhelm

Scheibler II Karol Wilhelm

 

- urodził się w 1862r. w Łodzi jako jedno z pięciorga dzieci Anny Werner i Karola Scheiblera, twórcy i właściciela największego przedsiębiorstwa włókienniczego w Księstwie Polskim i drugiego co do wielkości w Imperium Rosyjskim ale najnowocześniejszego pod względem technicznym i organizacyjnym. Karol Wilhelm II wzorem ojca otrzymał gruntowne wykształcenie. Wcześnie zapoznał się z funkcjonowaniem i metodami zarządzania wielkich fabryk. W 1881r. po śmierci ojca, łódzkiego króla bawełny, Karol Wilhelm II stał się spadkobiercą 1/14 ogromnej fortuny Scheiblerów. Dopiero w 1884r. na podstawie statutu firmy i uzyskaniu pełnoletniości został przyjęty do grona jej kierownictwa jak również członków zarządu. Polityka zarządzania firmami wraz z nowymi śmiałymi inwestycjami wprowadzonymi przez Karola Wilhelma I przyniosła dalszy rozwój, prosperitę i zyski. Pod koniec wieku XIX przedsiębiorstwa tekstylne Scheiblera przewyższały największe pokrewne zakłady w Anglii. Chcąc uniezależnić się od dostawców bawełny z Ameryki Północnej, Scheibler założył własne plantacje na Zakaukaziu. W latach 80 XIX w. poczynił inwestycje w przemyśle hutniczo – metalowym a następnie kolejnictwie i górnictwie. Wraz z synem Karolem Wilhelmem III zasiadał we władzach Towarzystwa Górniczo- Przemysłowego „Saturn”, które na terenie Zagłębia – Dąbrowskiego nabyło szereg zakładów przemysłowych m.in. kopalnię węgla w Czeladzi, broniąc się w ten sposób przed dostawami węgla i niekontrolowanymi podwyżkami cen paliwa dyktowanych przez zagłębiowskie kopalnie. Karol Scheibler II zasiadał w radach nadzorczych firm, prowadzących działalność na terenie Europy jak również Azji. Był wiceprezesem Łódzkiego Banku Handlowego a do wybuchu I wojny światowej prezesem Giełdy Łódzkiej. Od 1924r. należał do Amerykańsko – Polskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w USA. Był współzałożycielem Towarzystwa Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych i członkiem ich Zarządu. Rodzina Scheiblerów zainwestowała również spore pieniądze w nieruchomości: w Warszawie i na Dolnym Śląsku, gdzie w miejscowości Kwietno (Blumenrode) powstał wiejski pałac rodzinny. Kolejną budowlę o charakterze pałacowym, w podobnym stylu renesansowych ruin, rodzina Scheiblerów wybudowała w Dębicach. Wznoszone pałace miały potwierdzać historyczne znaczenie rodu Scheiblerów, ich wczesnośredniowieczne pochodzenie i rzekome koligacje ze słynnym malarzem Łukaszem Cranachem Starszym i poetą romantycznym Johannem Wolfgangiem von Goethe. W 1910r. Scheiblerowie otrzymali arystokratyczny tytuł barona z tarczami herbowymi. Karol II Scheller należał do przyjaciół Jerzego V – króla angielskiego, bywał na dworze carskim, a cesarz Wilhelm II darzył go wielką sympatią.
W latach 1891-1901 objął funkcję wicekomendanta Łódzkiej Ochotniczej Straży Ogniowej, później był jej honorowym członkiem. Zasiadał w zarządzie Towarzystwa Pogotowia Ratunkowego, którego był współzałożycielem.
Kryzys w rozwoju fortuny Scheiblerów przyniosła I wojna światowa a pierwsza połowa lat 30 była okresem definitywnie rozstrzygającym o jej przyszłości. W 1934r. zmarł nagle Karol Wilhelm III syn i spadkobierca Karola Wilhelma II Scheiblera. Zmarł w podróży do Anglii gdzie starał się o uzyskanie niskooprocentowanych kredytów dla ratowania firmy. Rok później 29 V 1935 w Blumenrode umiera Karol Wilhelm II. Przez przedwczesną śmierć Karola III rodzina utraciła osobę mogącą wyprowadzić firmę z finansowego dołka. Śmierć nestora rodu, barona finansowo-przemysłowego, który zarządzał firmą, gdy Scheiblerowie należeli do pierwszej dziesiątki najbogatszych rodzin Europy, była symbolicznym zakończeniem świetlności łódzkich Scheiblerów. Ich majątek wkrótce został podzielony między członków rodziny a firma przejęta przez wierzycieli: Skarb Państwa i banki.
Karol Wilhelm Scheibler II zawarł związek z Anną Grohman (córką znanego przemysłowca) z którą miał 4 synów. Został pochowany w mauzoleum rodzinnym na cmentarzu ewangelickim w Łodzi.

Redakcja strony: Scheibler II Karol Wilhelm Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kożuch Łukasz2016-03-10 18:31:13
  • Aktualizacja publikacji:Kożuch Łukasz2016-03-10 18:33:02
  • Wytworzenie publikacji:Kożuch Łukasz2016-03-10 18:32:55
  • Zatwierdzenie informacji:Kożuch Łukasz2016-03-10 18:32:55
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl