Słania Czesław

– artysta grafik, rytownik, światowej sławy grawer znaczków.
Urodził się 22 października 1921r. jako pierworodne dziecko Józefy i Ignacego Słani, pracującego wówczas jako górnik. Urodził się w Czeladzi przy ul. Krzywej 2, gdzie
z rodzicami i młodszą siostrą Leokadią mieszkał do szóstego roku życia. Później cała rodzina przeniosła się w rodzinne strony matki, do Osmolic na Lubelszczyźnie. Tu w 1934r. ukończył sześcioklasową szkołę powszechną i rozpoczął naukę w gimnazjum w Lublinie. Po wybuchu wojny przerwał edukację i przez dwa lata do 1941r. pracował jako buchalter w młynie. Zimą 1940r. Słania nabawił się przeziębienia, które nie do końca wyleczone przerodziło się w chorobę płuc – gruźlicę. Pod koniec okupacji, na wiosnę 1944r. wstąpił do partyzantki (AL.) i przyjął pseudonim „Żuk”. Tutaj bardzo szybko poznano się na jego talencie. Wykorzystano go głównie do podrabiania ausweisów, kenkart i innych dokumentów. Jesienią wcielony do polskiego wojska, idącego z armią Radziecką, doszedł do Zagłębia. Wojna się skończyła i Czesław opuścił armię w randze porucznika. W cywilu zdał najpierw małą, potem dużą maturę i dzięki protekcji profesora
W. Chomicza, podjął studia na wydziale Grafiki akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 1947r. odbył praktykę w Drukarni Narodowej. Tu zapoznał się z techniką grawerską, która stała się pasją jego życia i zgłębianiu tajników której, poświęcił następne lata studiów. Jako pracę dyplomową wykonał znaczek „Bitwa pod grunwaldem” Jana Matejki. Otrzymał za nią dyplom z odznaczeniem Summa Cum Laude. Pracując nad Grunwaldem, jednocześnie wykonywał rysunki do siedmiotomowej „Anatomii człowieka” prof. T Rogalskiego. Po ukończeniu studiów w 1950r. podjął pracę w wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaprojektował wówczas swoje pierwsze znaczki. Ze względu na postępującą chorobę płuc, wyjechał na leczenie do Szwecji. Postanowił nie wracać do Polski, a Skandynawia miała być jedynie przelotnym miejscem pobytu przed ostateczną emigracją do Kanady. Tymczasem pozostał tu na zawsze, a Szwecja stała się jego drugą ojczyzną. Początkowo pracował jako pomywacz, później podjął pracę w reklamie, a po kilku latach związał się z Pocztą Szwedzką, dla której zaprojektował łącznie ponad 300 znaczków. Pierwszym był wizerunek Gustava Frodinga, w setną rocznicę urodzin poety, dalszymi między innymi serie poświęcone: 90-tym urodzinom króla Gustava VI Adolfa, podróżą Linneusza, a także badaniom morskim, motylom i grzybom.

Dla poczt 43 krajów, w tym Polski, zaprojektował 1070 znaczków (nazwisko jego wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa), o różnorodnej tematyce; od portretów panujących, polityków, aktorów, ludzi kultury i noblistów, przez faunę i florę, historię i kulturę, po sport. Wysoki poziom i kunszt artystyczny prac wychodzących spod jego rylca, przyniósł mu liczne nagrody i odznaczenia. Między innymi jego znaczki sześciokrotnie uznawano za najpiękniejszy znaczek świata.

Obok projektów filatelistycznych zajmował się projektowaniem banknotów na zamówienie rządów wielu krajów świata. Grawerował również ekslibrysy, plakietki i medale. Uwielbiał grawerskie żarciki – w tle znaczków umieszczał twarz swoją lub osób sobie bliskich, a w ornamenty wpisywał imiona członków rodziny lub znajomych. Nazywano go Durerem XX wieku. Został uhonorowany tytułami Nadwornego Grawera Króla Szwecji, królowej Danii i Księcia Monako, a także odznaczony najwyższymi medalami wielu państw Europy. Powołanej w Szwecji Akademii Sztuki Filatelistycznej nadano jego imię. Poczta Polska nawiązała ponownie oficjalny kontakt ze Słanią dopiero w 1993r. Sam Słania utrzymywał bliskie stosunki z rodziną i znajomymi w Polsce. Często bywał w kraju a szczególnie pod koniec życia chętnie przebywał w krakowskim mieszkaniu. Czesław Słania zmarł 17 marca 2005r. w wieku 84 lat, w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Rodzinne miasto nie zapomniało o swoim wybitnym synu. W 1999r. Rada Miejska Czeladzi przyznała mu tytuł honorowego Obywatela Miasta Czeladź, a w marcu 2006r. 

w pierwszą rocznicę śmierci, odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku przy ul. Krzywej 2, gdzie artysta przyszedł na świat.

 

 

Skip to content