Żydowskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej

odnośnik do żydowskich strat wojennych

Holtzdorf Holtsdorf Eliezer

Osadzony w obozie sowieckim, następnie w obozach: Brande, AL Markstädt i AL Waldenburg (podobozy KL Gross-Rosen), żydowskich obozach pracy: St. Annaberg  i Klein Mangerdorf. Wyzwolony i umieszczony w obozie dla osób przemieszczonych po II wojnie światowej. Źródło: https://www.ushmm.org/remember/the-holocaust-survivors-and-victims-resource-center

Czytaj więcej »

Honigman —

Rodzina: ojciec Majer Meir, matka Tzipora W czasie wojny przebywał/a w getcie w Czeladzi. Został/a zamordowany/a w wieku 18 lat. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Honigman —

Rodzina: ojciec Majer Meir, matka Tzipora W czasie wojny przebywał/a w getcie w Czeladzi. Został/a zamordowany/a w wieku 16 lat. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Honigman Herszlik

W 1941 r. przesiedlony do getta sosnowieckiego. Zmarł na atak serce podcza likwidacji getta dnia 02.08.1943 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach 1041 Sąd Grodzki w Czeladzi

Czytaj więcej »

Honigman Josek

W 1941 r. przesiedlony do getta sosnowieckiego. Zastrzelony podczas likwidacji getta dnia 02.08.1943 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach 1041 Sąd Grodzki w Czeladzi

Czytaj więcej »