Żydowskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej

odnośnik do żydowskich strat wojennych

Joskowicz Jchak Shlomo

Rodzina: ojciec Chaim Yosef, matka Braindla z d. Dimand, brat Avram Mordchai, Shmuel David Zamordowany w KL Auschwitz w 1943 r. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

Joskowicz Avram Mordchai

Rodzina: ojciec Chaim, matka Braindla z d. Dimand, brat Jchak Shlomo, Shmuel David Deportowany do KL Auschwitz, gdzie został zamordowany w 1942 r. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

Joskowicz Braindle Briandla

Nazwisko rodowe: Dimand Rodzina: ojciec Moshe Leib, matka Hawa, mąż Chaim Yosef, synowie: Avram Mordchai, Jchak Shlomo, Shmuel David Zamordowana w KL Auschwitz. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/  

Joskowicz Chaim Yosef

Rodzina: ojciec Moshe, żona Braindla z d. Dimand, synowie: Avram Mordchai, Jchak Shlomo, Shmuel David Zamordowany w KL Auschwitz. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

Joskowicz Hers

Zawód: pracownik przy obróbce metalu Podczas wojny przebywał na Węgrzech, uchodźca. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

Joskowicz Shmuel David Shmul

Rodzina: ojcicec Chaim Yosef, matka Braindle z d. Dimand, bracia Avram Mordchai, Jchak Shlomo Zamordowany w AL Blechhammer. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Judzki Ruchla

Podczas wojny przebywała w Wiedniu. Deportowana transportem nr 47f do KL Auschwitz dnia 26.04.1944 r. Źródło: https://yvng.yadvashem.org/

Kaiser Benjamin

W czasie wojny przebywał w getcie w Będzinie. Osadzony w obozach pracy Klattendorf, Karwin i Gross Masselwitz, następnie przebywał w podobozach KL Gross-Rosen: AL Faulbrück, AL Markstädt i AL Langenbielau I, gdzie doczekał wyzwolenia. Źródło: https://www.ushmm.org/remember/the-holocaust-survivors-and-victims-resource-center

Kaiser Chaja

Zawód: prządka Osadzona w KL Gross-Rosen i oznaczona numerem 21497. Została skierowana do podobozu Parschnitz, gdzie pracowała w fabyce Alois Haase. Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Kaiser Keizer Mordechai Mordekhai

Rodzina: ojciec Leiser Wolf Zeev Eliezer, matka Sara Sheindl Szajndl, bracia: Nathan, Shlomo Zamordowany w 1942 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Kaiser Keizer Nathan Natan

Rodzina: ojciec Leiser Wolf Zeev Eliezer, matka Sara Sheindl Szajndl, żonaty, bracia: Mordechai, Shlomo Zamordowany przez gestapo na Węgrzech w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Kaiser Keizer Szlojmo Shlomo

Rodzina: ojciec Leiser Wolf Zeev Eliezer, matka Sara Sheindl Szajndl, bracia: Nathan, Mordechai Zawód: krawiec Zamordowany w obozie, prawdopodobnie w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Kajzer Keizer Gela Gila

Rodzina: ojciec Yitzkhak Meir, matka Rakhil, siostra Hendla Hendil Zawód: krawcowa Zamordowana. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Skip to content