Żydowskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej

odnośnik do żydowskich strat wojennych

Chojna Yashire

Rodzina: ojciec Avraham Yitzak, matka Rivca z d. Smellevitz, siostra Kryndle, żonaty W czasie wojny przebywał w Markstadt i Oławie. Zamordowany w 1944 r. w obozie w Fünfteichen (Niemcy). Źródło: https://www.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Chorsychow Demejan

Przetransportowany w KL Auschwitz do KL Buchenwald dnia 22.01.1945 r. Oznaczony numerem A 125419. Źródło: https://www.ushmm.org/remember/the-holocaust-survivors-and-victims-resource-center

Czytaj więcej »

Chorzychow Tzipora Feigel

Rodzina: ojciec Aron Jonathan, matka Miriam z d. Lipnicki, siostra Pesal Cohn Adres: Czeladź, Milowicka 12 Zawód: przedsiębiorca Osadzona w getcie w Czeladzi. Następnie trafiła do KL Auschwitz i tam zamordowana w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Cohn Miriam

Rodzina: matka Pesal z d. Chorzychow Osadzona w getcie w Czeladzi, następnie w KL Auschwitz, gdzie została zamordowana w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/  

Czytaj więcej »

Cohn Pesal

Nazwisko rodowe: Chorzychow Rodzina: ojciec Aron Johnatan, matka Miriam z d. Lipnicki, zamężna, siostra Tzipora Feigel, brat Bencjan Zawód: projektantka Zamordowana w KL Auschwitz w 1943 r. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Czapnik Friedel Tila

Nazwisko rodowe: Jaskerowich/Iaskerrovich Rodzina: ojciec Yisrael Moshe, matka Ruchla z d. Barin, mąż Wolf, dwoje dzieci: Nadzia, Toska Adres: Czeladź, ul. Bytomska Zamordowana w KL Auschwitz. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Czapnik Josef

Zawód: szklarz Osadzony w KL Gross-Rosen i oznaczony numerem 52662. Następnie skierowany do podobozu Langenbielau I. Źródło: Kartoteka więźnów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Czytaj więcej »

Czapnik Nadzia

Nazwisko rodowe: Jaskrowich/Iaskerovich Rodzina: ojciec Wolf, matka Friedel Tila z d. Jaskrowich Adres: Czeladź, ul. Bytomska Zamordowana w KL Auschwitz. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Czapnik Sara

Zawód: krawcowa Prześladowana, osadzona w KL Gross-Rosen i oznaczona numerem 49826. Następnie została skierowana do podobozu Peterswaldau. Źródło: https://www.yadvashem.org/; Kartoteka więźnów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Czytaj więcej »

Czapnik Toska

Rodzina: ojciec Wolf, matka Fridl/Friedel Tila z d. Iaskerovich AdreS: Czeladź, ul. Bytomska Zamordowana w KL Auschwitz. Źródło: https://www.yadvashem.org/

Czytaj więcej »

Czarny Simon Szymon

Rodzina: ojciec Leon, brat Szlama Adres: Czeladź, Schmallegasse 11 Zawód: krawiec Został ewakuowany z KL Gross-Rosen do KL Mauthausen, gdzie przybył dnia 15.02.1945 r. Oznaczony numerem 127725. Źródło: https://www.yadvashem.org/; Kartoteka więźniów obozu koncenracyjnego Gross-Rosen

Czytaj więcej »

Czarny Szlama

Rodzina: ojciec Leon, brat Szymon Adres: Czeladź, Schmallegasse 11 Zawód: krawiec Został ewakuowany z KL Gross-Rosen do KL Mauthausen, gdzie przybył dnia 15.02.1945 r. Oznaczony numerem 127726. Źródło: https://www.yadvashem.org/; www.straty.pl; Kartoteka więźnów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Czytaj więcej »