Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Zieliński Adam

Rodzina: ojciec Karol, matka Marianna Wywieziony na roboty przymusowe do Rossleben, zatrudniony w przemyśle w Kaliwerk Heinrich Rau od lipca 1940 r. do kwietnia 1945 r. Źródło: www.straty.pl  

Czytaj więcej »

Ziemba Piotr

Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 13.03.1942 r. transportem zbiorowym. Oznaczony jako więcień polityczny Polak numerem 26834. W dniu 09.06.1942 r. został przeniesiony do KL Mauthausen, tam zginął w dniu 05.11.1942 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Ziętek Henryk

Rodzina: ojciec Władysław, matka Feliksa Zawód: górnik Aresztowany dnia 21.01.1943 r. na Hucie Będzin za sabotaż i osadzony w więzieniu w Sosnowcu. Został skierowany do KL Auschwitz 28.01.1943 r., tam otrzymał numer 96565. Do obozu KL Gross-Rosen został przeniesiony 20.10.1944 r. Transport został skierowany bezpośrednio do podobozu Breslau-Lissa. Tam otrzymał numer 77195. W styczniu 1945 r. (prawdopodobnie 23.01.1945 r.) podobóz został ewakuowany do obozu głównego. Następnie został przetransportowany dnia 10.02.1945 r. do KL Buchenwald i oznaczony numerem 128306. Został wyzwolony 11.04.1945 r. Żródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Muzeum Gross-Rosen.; www.straty.pl; Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Ziętek Kazimierz

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Ziętek Władysław

Rodzina: ojciec Władysław, matka Feliksa Wywieziony na roboty przymusowe do miasta Dobra, pracował od lutego 1942 r. do marca 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Zima Eugeniusz

Rodzina: ojciec Błażej, matka Franciszka z d. Jarczyk AdreS: Czeladź-Piaski, ul. Borowa 112 Zawód: robotnik Pracował na kopalni „Czeladź” jako robotnik. W czasie okupacji współpracował ze Związkiem Orła białego. Aresztowany 11.08.1943 r. Osadzony w Policyjnym Więzieniu Zastępczym w Mysłowicach, zmarł w dniu 24.05.1944 r. z powodu zapalenia płuc. Źródło: red. Andrzej Szefer, Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939 – 1945, Katowice 1983, s. 155.

Czytaj więcej »

Ziółkowski Franciszek

Wysiedlony z Czeladzi wraz z 2 członkami rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 309.]

Czytaj więcej »

Żmuda Kazimiera

Nazwisko rodowe: Żyłka Osadzona w KL Ravensbruck w latach 1941-1945. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]; Napis na tablicy epitafijnej  

Czytaj więcej »

Żmuda Cezary

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Janina W 1943 r. osadzony w Polenlager 92, następnie deportowany jako dziecko (niepracujące) do Jeleniej Góry, gdzie przebywał w latach 1943-1945. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Żmuda Marek

Zawód: ślusarz Aresztowany 28.03.1941 r. i przywieziony do KL Auschwitz w dniu 02.07.1941 r. transportem zbiorowym, skierowanym przez placówkę Stapoleitstelle Kattowitz. Oznaczony jako więzień polityczny Polak numerem 17718. W dniu 09.12.1941 r. odnotowano jego zgon w bloku 27. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Żmuda Stanisław

Rodzina: ojciec Paweł, matka Józefa z d. Kulawik, żona Janina z d. Polak Adres: Czeladź, Hintergasse 3 Zawód: inżynier Aresztowany dnia 28.03.1941 r., zginął w obozie dnia 04.09.1942 r., w akcie zgonu jako przyczynę podano osłabienie serca po przebytej gorączce plamistej. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; www.straty.pl

Czytaj więcej »

Znowski Zenon

Widnieje również z datą urodzenia 12.12.1890 r. Rodzina: ojciec Leon, matka Maria, druga żona Aleksandra Miodkowa z d. Kowal, syn Bogdan Adres: Czeladź-Piaski, ul. Kościuszki 9 Zawód: strażak, inżynier W roku 1921 Znowski pojawia się na Piaskach, gdzie od 1 grudnia zostaje zatrudniony w kopalni „Czeladź” na stanowisku zastępcy głównego mechanika. Następnie skierowano go do pracy społecznej w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie w 1936r. został wybrany naczelnikiem. Po wybuchu wojny uciekł wraz z innymi na Wschód. Wrócił dopiero w październiku 1939r. Współzałożyciel organizacji podziemnej „Orzeł Biały”, działał pod pseudonimem „Grom”. Aresztowany przez gestapo 28.02.1941 r. w Zagórzu. Po wstępnym śledztwie w Sosnowcu przewieziono go do więzienia w Mysłowicach, gdzie przez kilka miesięcy poddawano go torturom. Po 5 miesiącach zmasakrowanego, nie mogącego stanąć o własnych siłach wywieziono do KL Auschwitz. Został zamordowany jeszcze tego samego dnia – 24.07. 1941r. Pośmiertnie odznaczony „Krzyżem Walecznych.” Źródło: www.straty.pl, http://www.archiwum.muzeum-saturn.czeladz.pl

Czytaj więcej »