Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Bakałarz Tomasz

Rodzina: ojciec Andrzej, matka Julia z d. Cała Adres: Czeladź, Szpitalna 13 Zawód: górnik Zginął 22.10.1943 r. o godzinie 12:11 w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego w Katowicach. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Balaza-Ludwik Józefa

Przybyła do KL Auschwitz dnia 06.07.1943 r., następnie została przeniesionia do KL Ravensbruckz numerem 46423, wyzwolona dnia 30.04.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz  

Czytaj więcej »

Balik Roman

Rodzina: ojciec Wawrzyniec, matka Teofila W lutym 1940 r. deportowany do Sińkowa (pow. zaleszczycki) i wywieziony do Irkucka, gdzie przybywał do 1942 r. Następnie w 1942 r. zesłany do Kraju Krasnojarskiego, gdzie przebywał do maja 1945 r. Źródło:  www.indeksrepresjonowanych.pl; „Czeladzkie Pominiki”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2008.

Czytaj więcej »

Balwierz Stefan

Rodzina: ojciec Józef, matka Wiktoria Wywieziony na roboty przymusowe, pracował w rolnictwie w Kobierzycach w 1941 r., następnie w Będzinie w 1942 r. Następnie znów w Kobierzycach od 1942 r. do kwietnia 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Banaś Wincenty

Rodzina: ojciec Józef, matka Julianna z d. Żabińska, żona Natalia, syn Witold (ur. 06.12.1931 r.) Zawód: posterunkowy Policji Państwowej Ukończył Szkołę Rzemieślniczą w Żyrardowie, pow. błoński. Służbę w policji rozpoczął dnia 02.01.1932 r. i pełnił ją w powiecie rohatyńskim na Posterunku w Stratyniu do 07.06.1934 r., potem przeniesiony został na Posterunek w Koniuszkach i Komisariat w Czeladzi. Od 16.08.1935 r. do września 1939 r. pracownik kancelarii Posterunku w Rohatynie.Osadzony w obozie w Ostaszkowie, w 1940 r. rozstrzelany w Twerze. Rodzina zosłana do Kazachstanu, przebywała tam w latach 1940-1946. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011

Czytaj więcej »

Banaś Aniela

Nazwisko rodowe: Zembala Rodzina: ojciec Karol, matka Agnieszka z d. Okońska, mąż Jan, syn Kazimierz Adres: Czeladź, Nowa Kolonia 12 Przybyła do KL Auschwitz dnia 13.08.1943 r., oznaczona numerem 54620. Zginęła w KL Auschwitz dnia 20.12.1943 r. z powodu ogólnego osłabienia ciała. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Banaś Kazimierz

Rodzina: ojciec Jan, matka Aniela z d. Zembala Adres: Czeladź, Nowa Kolonia 12 Zawód: malarz Zginął 22.10.1943 r. o godzinie 12:13w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego w Katowicach. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Banasik Józefa

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 300.]  

Czytaj więcej »

Banasik Tomasz

Wysiedlony z Czeladzi wraz z 2 członkami rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 307.]  

Czytaj więcej »

Baran Janina

Wywieziona na roboty przymusowe, zatrudniona w rolnictwie u Friedericha Schauera w Łęknicy (Szczecin) w lutym 1943 r. Przeżyła. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Baran Edward

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Stefania z d. Gorczyca Zawód: pomoc biurowa na kopalni „Czeladź” (01.06.1940 r. – 04.06.1941 r.), pracownik umysłowy w wydziale budowalnym (01.10.1941 r. – 11.04.1942 r.) Studiował na wydziale prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Związku Orła Białego na Piaskach. Działał w konpiracji dokonując nasłuchu radiowego stacji zachodnich i wydając ulotki. Zagrożony aresztowaniem uciekł w styczniu 1943 r. do Generalnego Gubernatorstwa w okolice Krakowa. Złapany w łapance ulicznej w Krakowie i aresztowany. Ślad po nim zaginął. Źródło: Zeszyty Czeladzkie 8-2002, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Czytaj więcej »

Baran Fabian

Został osadzony w dniu 12.02.1943 r. w bloku 2a (który był częścią więzienia w Mysłowicach), jako więzień policyjny. W dniu 12.04.1943 r. został zarejestrowany jako więzień KL Auschwitz numer 114638. W dniu 15.08.1944 r. został przeniesiony do KL Buchenwald. Wyzwolony 11.04.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Baran Franciszka

Nazwisko rodowe: Sołtysik Rodzina: ojciec Kaspar, matka Marianna z d. Garczarczak, mąż Ignacy Adres: Czeladź, Hopfengasse 68 W dniu 14.04.1943 r. o godzinie 17:15 została rozstrzelana z wyroku sądu doraźnego katowickiego Gestapo. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Baran Janusz

Aresztowany z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziony do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Po odebraniu matce, został umieszczony w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. W sierpniu 1944 r. trafił do obozu w Potulicach. Dnia 19.02.1945 r. powrócił do Czeladzi. Źródło: Echo Czeladzi, nr 9/283, wrzesień 2016, Czeladź

Czytaj więcej »

Baran Jolanta

Aresztowana z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziona do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Po odebraniu matce, została umieszczona w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. W sierpniu 1944 r. trafiła do obozu w Potulicach. Dnia 19.02.1945 r. powróciła do Czeladzi. Źródło: Echo Czeladzi, nr 9/283, wrzesień 2016, Czeladź

Czytaj więcej »