Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Baran Maria

Rodzina: ojciec Antoni, matka Tekla Wywieziona na roboty przymusowe do Naulin, pracowała od grudnia 1943 r. do maja 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Baran Mateusz

Aresztowany z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziony do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Po odebraniu matce, został umieszczony w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. W sierpniu 1944 r. trafił do obozu w Potulicach. Dnia 19.02.1945 r. powrócił do Czeladzi. Źródło: Echo Czeladzi, nr 9/283, wrzesień 2016, Czeladź

Czytaj więcej »

Baran Michał

Rodzina: ojciec Michał, matka Małgorzata z d. Sioła, siostra Daniela Zawód: starszy posterunkowy Policji Państwowej W policji od 1929 r. Przez wiele lat służbę pełnił w woj. kieleckim, w Komisariacie w Dąbrowie Górniczej (pow. będziński 1936 r.), Komendzie Powiatowej w Opatowie (1937 r.), we wrześniu 1939 r. w Komisariacie w Czeladzi. Odznaczony 1 maja 1938 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Osadzony w obozie w Ostaszkowie, w 1940 r. rozstrzelany w Twerze. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl

Czytaj więcej »

Baran Stefan

Rodzina: ojciec Józef, matka Marianna z d. Roch, żona Luba z d. Serafinowicz Adres: Czeladź, Langestrasse 6 Zawód: murarz Przybył do KL Auschwitz dnia 10.09.1943 r. z numerem 149436. Zginął z wyroku sądu doraźnego katowickiego gestapo 22.10.1943 r. lub 12.10.1943 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Baran Tekla

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 300.]  

Czytaj więcej »

Baran Tomasz

Wysiedlony z Czeladzi wraz z 2 członkami rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 307.]  

Czytaj więcej »

Baran Wanda

Przybyła do KL Auschwitz dnia 13.08.1943 r. z numerem obozowym 54588. Następnie została przeniesiona dnia 24.07.1944 r. do KL Ravensbruck, gdzie została wyzwolona 30.04.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Baran Zdzisław

Rodzina: ojciec Jan, matka Stanisława Wywieziony na roboty przymusowe, zatrudniony w przemyśle u A.Dietricha w Sosnowcu od kwienia 1940 r. do stycznia 1945 r. Przeżył. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Barańska Genowefa

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Barański Edmund

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Bargieł Melita

Rodzina: mąż Mieczysław, synowie: Mirosław i Mieczysław Nazwisko rodowe: Moor Osadzona w KL Auschwitz dnia 05.03.1943 r. z numerem 37544, następnie przeniesiona do KL Oranienburg i wyzwolona. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; www.straty.pl; Napis na tablicy epitafijnej

Czytaj więcej »

Bargieł Mieczysław

Rodzina: żona Melita, synowie: Mirosław i Mieczysław Legionista, kawaler Orderu Virtuti Militari. Przybył do KL Auschwitz dnia 07.04.1943 r., numer obozowy 112762, następnie został osadzony w KL Dachau i  KL Buchenwald (numer 112426). Źródło: Archiwum KL Auschwitz; www.straty.pl; Napis na tablicy epitafijnej

Czytaj więcej »

Bartoś – Zasada Lilianna

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Jadwiga, brat Zygmunt Aresztowana z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziona do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Po odebraniu matce, została umieszczona w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. Następnie została osadzona w Polenlagrach w Rybniku i Boguminie. W sierpniu 1944 r. trafiła do obozu w Potulicach. Dnia 19.02.1945 r. powróciła do Czeladzi. Źródło: B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zeszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;

Czytaj więcej »

Bartoś Franciszek

Rodzina: żona Jadwiga, syn Zygmnut, córka Lila Zawód: rzeźnik Aresztowany podczas Akcji „Oderberg” w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. Przybył do KL Auschwitz dnia 05.11.1943, z numerem obozowym 160826. Następnie został osadzony w KL Dachau i w KL Buchenwald (numer 112435), w którym zmarł nie doczekawszy wyzwolenia. Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl; B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zaszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Czytaj więcej »

Bartoś Jadwiga

Nazwisko rodowe: Walutek Rodzina: ojciec Jan, matka Stanisława z d. Brzezińska, mąż Franciszek, syn Zygmunt, córka Lila Adres: Czeladź, Sonnigasse 5 Aresztowana w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”. Przywieziona do KL Auschwitz w dniu 13.08.1943 r. transportem z Katowic, oznaczona numerem 54587. W dniu 18.12.1943 r. odnotowano jej zgon z powodu grypy przy nieżycie jelit. Źródło: Archwiwum KL Auschwitz; B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zeszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Czytaj więcej »