Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Bartoś Zygmunt

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Jadwiga z d. Walutek, siostra Lila Aresztowany z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziony do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Po odebraniu matce, został umieszczony w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. Następmnie został osadzony w Polenlagrach w Rybniku i Boguminie. W obozie odwiedzany prze stryjenkę. Dnia 4 sierpnia 1944 r. trafił do obozu w Potulicach. Dnia 19.02.1945 r. powrócił do Czeladzi. Źródło: B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zeszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu; www.straty.pl

Czytaj więcej »

Bartosik Ignacy

Rodzina: żona Józefa z d. Nogaj Adres: Czeladź, ul. Bryniczna 15 Zawód: robotnik Aresztowany dnia 13.02.1943 r., osadzony w KL Auschwitz, zmarł dnia 25.03.1943 r. z powodu sepsy. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Bartosik Józefa

Nazwisko rodowe: Nogaj Rodzina: mąż Ignacy Adres: Czeladź, ul. Bryniczna 15 Aresztowana dnia 13.02.1943 r. Przybyła do KL Auschwitz dnia 05.03.1943 r., oznaczona numerem 37546. Zginęła w obozie dnia 04.04.1943 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Baryła Antoni

Rodzina: ojciec Antoni, matka Marianna z d. Jaworek, żona Honorata z d. Rykulska Adres: Czeladź, Bergmannstr. 16 Zawód: robotnik Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 20.12.1941 r. transportem z Katowic i oznaczony jako więzień polityczny Polak numerem 24873. W dniu 07.09.1942 r. odnotowano jego zgon w akcie zgonu jako przyczynę podając ropowice przy osłabieniu organizmu. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Baryła Franciszek

Rodzina: ojciec Antoni, matka Maria z d. Jaworska, żona Maria z d. Czernik, syn Janusz Adres: Czeladź, Stara Kolonia 15 Zawód: spawacz Wyrokiem sądu doraźnego katowickiego Gestapo z dnia 02.06.1943 r. został skazany na śmierć, wyrok został wykonany w tym samym dniu o godz. 18:10. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; Kartoteka osobowa mieszkańców Czeladzi z lat 1940-1945

Czytaj więcej »

Baryła Maria

Nazwisko rodowe: Czernik Rodzina: ojciec Stanisław, matka Ewa z d. Nowacka, mąż Franciszek Baryła, syn Janusz Adres: Czeladź, Stara Kolonia 15 Osadzona w lutym 1943 r. w bloku 2a, następnie w dniu 05.03.1943 r. zarejestrowana jako więźniarka KL Auschwitz z numerem 37547. W dniu 27.04.1943 r. odnotowano jej zgon, jako przyczynę podano zapalanie opłucnej. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; Kartoteka osobowa mieszkańców Czeladzi z lat 1940-1945  

Czytaj więcej »

Będkowska Longina

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Będkowska Helena

Rodzina: ojciec Władysław, matka Antonina z d. Kolton Adres: Czeladź, Schillerstr. 22 Zawód: robotniczka Aresztowana w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”. Przywieziona do KL Auschwitz w dniu 28.09.1943 r. transportem z Katowic, oznaczona numerem 63451. W dniu 24.12.1943 r. odnotowano jej zgon, jako przyczynę podając ogólne osłabienie organizmu. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zaszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Czytaj więcej »

Będkowski Tadeusz

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Będkowski Władysław

Osadzony w KL Auschwitz w latach 1942-1945. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 287.];

Czytaj więcej »

Bednarczyk Adela

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Bejm Antoni

Rodzina: ojciec Konstanty, matka Weronika Strzelec w batalionie telegraficznym. Wzięty do niewoli niemiemieckiej, osadzony w Stalagu XXI-A, numer jeńca 15211. Dnia 16.09.1940r. zwolniony do Czeladzi. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Bekus Władysława

Osadzona w KL Auschwitz w 1944 r., zmarła w obozie. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 287.];  

Czytaj więcej »

Bem Antoni

Rodzina: ojciec Józef, matka Józefa z d. Krysik, żona Antonina z d. Boczyńska Adres: Czeladź, ul. Katowicka 71 Zawód: robotnik Zginął dnia 02.06.1943 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego w Katowicach. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »