Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Bem Wincenty

Zawód: ślusarz Aresztowany dnia 28.10.1942 r., osadzony w KL Buchenwald 12.03.1944 r., figuruje w stanie obozu KL Mittelbau-Dora dnia 28.10.1944 r. z numerem obozowym 38903. Źródło: www.straty.pl, http://totenbuch.dora.de

Czytaj więcej »

Bendkowski Bronisław

Zawód: cieśla Osadzony w KL Auschwitz. Dnia 19.01.1944 r. osadzony w KL Mauthausen z numerem obozowym 42383. Zginął w obozie dnia 23.04.1944 r. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Bernad Bolesław

Rodzina: syn Aleksander Aresztowany w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”. Osadzony w KL Auschwitz dnia 08.18.1943 r., następnie dnia 12.02.1944 r. trafił do KL Mauthausen (filia Ebensee) z numerem 52127. Zginął w obozie dnia 12.04.1945 r. Źródło: www.straty.pl; B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zaszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Czytaj więcej »

Bernad Zdzisław

Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 28.01.1943 r. transportem z Katowic i oznaczony jako więzień polityczny Polak numerem 96580. Przeniesiony do KL Dachau, następnie KL Flossenburg, KL Mittelbau-Dora i KL Bergen-Belsen, wyzwolony 15.04.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Bernat Stanisław

Rodzina: ojciec Jan, matka Ewa z d. Lasoń, żona Ludwika z d. Motyl Adres: Czeladź, ul. Narutowicza 10 Zawód: robotnik Brak daty osadzenia i numeru obozowego. W dniu 20.02.1943 r. odnotowano jego zgon z powodu ostrego nieżytu żołądka i jelit. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Bernat Stefania

Nazwisko rodowe: Brzezińska Rodzina: ojciec Jan, matka Agnieszka z d. Obwiosło, mąż Bolesław Adres: Czeladź, Sonningergasse 5 Przybyła do KL Auschwitz dnia 13.08.1943 r., oznaczona numerem obozowym 54616. Zginęła w obozie dnia 29.12.1943 r. z powodu zapalenia płuc. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Besser Władysław

Rodzina: ojciec Andrzej, matka Maria z d. Kulba, żona Leokadia z d. Śmieja Adres: Czeladź, Kolonia Saturn 14 Zawód: ogrodnik Członek Kręgu Staroharcerskiego. Od początku okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu konspiracyjnej Organizacji Orła Białego. Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 20.12.1941 r. transportem z Katowic, oznaczony jako więzień polityczny Polak numerem 24876. W dniu 20.03.1942 r., o godz. 11:20 odnotowano jego zgon, w akcie zgonu 3091/1942  jako przyczyne podano odoskrzelowe zapalenie płuc. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; Napis na tablicy epitafijnej

Czytaj więcej »

Betka Marian

Rodzina: ojciec Karol, matka Józefa Zawód: robotnik Robotnik przymusowy w Zeche Fürst Hardenberg od 21.05.1941 r. do 16.09.1941 r. Następnie aresztowany w 1942 lub 1943 r. w Czeladzi Piaskach i osadzony w więzieniu w Sosnowcu. Skierowany do KL Auschwitz, oznaczony numerem 115067. Po około 6 miesiącach przeniesiony do KL Gross-Rosen i oznaczony numerem 68784. Pod koniec 1944 r. przeniesiony do podobozu Gassen. W lutym 1945 r. został ewakuowany do KL Buchenwald, Arbeitskomando Erla-Werke/Leipzig, gdzie przybył 05.03.1945 r., tam otrzymał numer 135067. Żródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Muzeum Gross-Rosen.; www.straty.pl

Czytaj więcej »

Białas Ryszard

Rodzina: ojciec Józef, matka Stanisława Wywiezony na roboty przymusowe do Mierzęcic na lotnisko, od października 1942 r. do stycznia 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Białkiewicz Irena

W latach 1941-45 więźniarka KL Ravensbrück. Po wojnie ordynatorka oddziału okulistycznego Szpitala Miejskiego w Czeladzi. Źródło: Anna Horzelska-Matyja, Władysław Kwaśniak, „100 lat szpitala w Czeladzi 1898-1998”, Czeladź, 1998.

Czytaj więcej »

Bibuła Bonifacy

Rodzina: ojciec Filip Deportowany z obwodu wołyńskiego (Ukraińska SRR) w 1940 r., dnia 24.02.1940 r. zesłany do Wostocznyja w obwodzie archangielskim. Zwolniony dnia 11.09.1941 r. do Pugaczowa (obwód saratowski, obecnie Nikołajewsk). Repatriowany do Polski w 1946 r. Źródło: www.indeksrepresjonowanych.pl; „Czeladzkie Pominiki”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2008.

Czytaj więcej »

Bielny Stanisław

Osadzony w więzieniu w Opolu na okres 9 tygodni. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 287.]

Czytaj więcej »

Bielska Bogumiła

Rodzina: ojciec Walerian, matka Janina z d. Guttmann Adres: Czeladź, Katowicka 7 Aresztowana w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziona do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Umieszczona w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. Dnia  09.08.1944 r. trafiła z Polenlagru w Źorach do obozu w Potulicach, transport przyjęto dnia 11.08.1944 r. Dnia 19.02.1945 r. powróciła do Czeladzi. Źródło: B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zeszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;

Czytaj więcej »

Bielska Janina

Nazwisko rodowe: Guttmann Rodzina: ojciec Stanisław, matka Elżbieta z d. Watoła, mąż Walerian, córka Bogumiła Aresztowana w nocy z 12 na 13 lutego 1943 roku. Osadzona w bloku 2a, następnie w dniu 05.03.1943 r. zarejestrowana jako więźniarka KL Auschwitz z numerem 37545. W dniu 02.05.1943 r. odnotowano jej zgon jako przyczynę podając ostry nieżyt żołądka i jelit. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Bielska Zofia

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »