Bsrglik Beserglik Mordechai Gabriel

Rodzina: ojciec Yshaiho

Zamordowany w wieku 12 lat.

Źródło: https://www.yadvashem.org/

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content