Czapnik Nadzia

Nazwisko rodowe: Jaskrowich/Iaskerovich

Rodzina: ojciec Wolf, matka Friedel Tila z d. Jaskrowich

Adres: Czeladź, ul. Bytomska

Zamordowana w KL Auschwitz.

Źródło: https://www.yadvashem.org/

Data urodzenia 1929-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content