Czarny Simon Szymon

Rodzina: ojciec Leon, brat Szlama

Adres: Czeladź, Schmallegasse 11

Zawód: krawiec

Został ewakuowany z KL Gross-Rosen do KL Mauthausen, gdzie przybył dnia 15.02.1945 r. Oznaczony numerem 127725.

Źródło: https://www.yadvashem.org/; Kartoteka więźniów obozu koncenracyjnego Gross-Rosen

Data urodzenia 1923-05-09
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content