Brzostowski Jan

– Dyrektor kopalni „Wiktor”, zawiadowca i dyrektor techniczny Towarzystwa „Saturn”, Poseł na Sejm RP I kadencji, działacz samorządowy.
Urodził się 8 lipca 1865r. w Berdyczowie na Ukrainie. Ojciec Jana – Faustyn, był przemy-słowcem. Matka Róża (z domu Szulz) zajmowała się domem. W 1865r. Brzostowski ukończył gimnazjum realne w Białej Cerkwi, o profilu matematyczno – przyrodniczym. W latach 1884-1889 studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Odessie. W 1890r. przeniósł się do Zagłębia Dąbrowskiego. Początkowo pracował w kopalni „Hr. Renard” w Sielcu, następnie w Kopalni „Wiktor” w Milowicach. W 1899r. Jan Brzostowski został zatrudniony przez Towarzystwo Saturn jako zawiadowca kopalni w Czeladzi. W 1906r. awansował na stanowisko dyrektora technicznego. Funkcję tą pełnił do 1914r. W tym czasie największym osiągnięciem Brzostowskiego było zelektryfikowanie kopalni „Saturn” i „Jowisz”. Wyposażenie zakładów w elektryczne maszyny wyciągowe i trakcję podziemną, umożliwiło zwiększenie wydobycia i zysków Towarzystwa Przemysłowego „Saturn”. W uznaniu zasług, Jan Brzostowski zostaje akcjonariuszem przedsiębiorstwa. Był inicjatorem utworzenia koła elektrotechników w Zagłębiowskiej Sekcji Górniczo-Hutniczej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Jan Brzostowski był przewodniczącym koła. Działał również w innych organizacjach, skupiających inżynierów i techników.
W czasie I wojny światowej, po wkroczeniu Niemców do Czeladzi, pełnił funkcję wiceprezesa Rady Okręgowej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej. Zostaje usunięty z tych organów na skutek przeciwstawiania się okupantowi. Po odzyskaniu niepodległości Brzostowski zostaje dyrektorem pierwszej w Polsce cementowni – „Grodziec”.
Oprócz pracy zawodowej, Jan Brzostowski angażuje się aktywnie w życie polityczne. Od 1900r. był członkiem i działaczem Ligi Narodowej, współpracował z Romanem Dmowskim. W latach 1922 – 1927 był posłem na Sejm RP I Kadencji z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. W tym czasie pracował w licznych komisjach sejmowych.
Od 1928 do 1935r. zasiadał w zarządzie kopalni „Flora”. W latach 1936 – 1939 prowadził administrację czasopisma „Przegląd Górniczo-Hutniczy”.
Jan Brzostowski był człowiekiem niezwykle aktywnym, nie tylko na polu zawodowym i politycznym, również społecznym, samorządowym, kulturalnym, sportowym. Pracując w czeladzkiej kopalni „Saturn”, działał również w takich towarzystwach jak: Polska Macierz Szkolna, Stowarzyszenie Spożywców „Praca”. Był członkiem Kasy Urzędniczej Towarzystwa „Saturn”, Kasy Szpitalnej Robotników. Z jego inicjatywy powstał Dom Ludowy w Czeladzi. Do 72 roku życia należał do czeladzkiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W odrodzonej Polsce był czynnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych.
W 1909r. Jan Brzostowski ożenił się ze Stefanią Pawel, pochodzącą z Wiednia. Z tego małżeństwa przyszło na świat dwoje dzieci: syn Bolesław (1911-1971), który poszedł w ślady ojca, zostając inżynierem, oraz córka Danuta (1914-1963), absolwentka filologii polskiej, pracująca jako tłumaczka m. in. w konsulacie amerykańskim i American Scantic Lines.
Jan Brzostowski zginął w czasie wojny w niewyjaśnionych okolicznościach. Nieznana jest też dokładna data jego śmierci. Prawdopodobnie śmierć nastąpiła po sierpniu 1940r. – taka data widnieje na fotografii ofiarowanej synowi.

Skip to content