Oficyna Saturnowska

Muzeum Saturn od 2012 roku wydaje kwartalnik pt. „Oficyna Saturnowska”. Idea powstania periodyku zrodziła się z chęci i konieczności szerszego upowszechnienia podejmowanych przedsięwzięć przez czeladzką placówkę muzealną. Na stronach informatora donosimy Państwu o efektach prowadzonych badań i kwerendach archiwalno-bibliotecznych, przypominamy o wydarzeniach z przeszłości, zamieszczamy szersze relacje z organizowanych imprez, na bieżąco informujemy o nowych wystawach, gromadzonej kolekcji muzealnej, wreszcie przybliżamy zapomniany już dzisiaj świat wartości zaklęty w historii eksponatów. Głównym celem mającego ukazywać się cyklicznie kwartalnika jest dotarcie do szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych tematyką historyczną, zarówno młodego internetowego pokolenia, jak i ludzi starszych, chętnie sięgających po książkę i gazetę. Otwierając szeroko podwoje muzeum, pragniemy jednym słowem, zachęcić wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa w życiu instytucji.

Wydawnictwo bezpłatne dostępne jest w siedzibie Muzeum Saturn przy ul. Dehnelów 10, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Cafe Desa, kiosku M.E.R.S.I. oraz w formie elektronicznej w załącznikach poniżej.

Skip to content