Muzeum Saturn w Czeladzi jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. Informacje publiczne udostępniane są przez Muzeum Saturn na stronie internetowej Muzeum http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/ , która pełni również funkcję Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie internetowej odbywa się na wniosek, zgodnie z Ustawą. Wniosek można przekazać do Muzeum Saturn w Czeladzi w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

Opublikował(a): Paulina Strojniak

Ostatnia zmiana:

Skip to content