Konkurs wiedzy o Czeladzi

Konkurs Wiedzy o Czeladzi swoimi początkami sięga roku 1983. Zainicjowany przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi ma na celu popularyzowanie wiedzy o bogatej historii, tradycjach i kulturze naszego miasta. Tę wspaniałą ideę, pieczołowicie do dzisiaj pielęgnowaną, kontynuuje od 2009 r., czyli od samego początku powstania Muzeum Saturn będące głównym organizatorem turnieju.

Formuła Konkursu na przestrzeni lat ulegała przeobrażeniom, zwłaszcza w zakresie warunków uczestnictwa, jak również zasad ogólnych. W 2000 r. w związku z pojawieniem się w polskim systemie oświaty gimnazjów adresatami Konkursu zostali wszyscy uczniowie klas piątych szkół podstawowych oraz drugich gimnazjalnych. Konkurs nosił charakter dwuetapowy: pierwszy – szkolny polegał na rozwiązaniu w ciągu 30 minut testu składającego się z 15 pytań o różnej trudności. Aby zakwalifikować się do etapu finałowego, a tym samym znaleźć się w najlepszej dwójce reprezentującej daną szkołę należało odpowiedzieć poprawnie na jak największą liczbę pytań.

Każdą edycję budowano wokół motywu przewodniego poświęconego określonym, rocznicowym wydarzeniom z dziejów Czeladzi.

Dla wszystkich finalistów przeznaczone były atrakcyjne upominki rzeczowe. Nagrodę główną dla zwycięzcy Konkursu w kategorii szkół podstawowych stanowił bon o wartości 500,00 zł, natomiast najlepszy znawca historii Czeladzi spośród gimnazjalistów otrzymywał wygraną w postaci dofinansowania wakacyjnego wypoczynku we Francji urządzanego w ramach wymiany młodzieży z partnerskim miastem Auby.

Od roku szkolnego 2018/19 w regulaminie konkursowym nastąpiły zmiany wymuszone przez kolejną reformę szkolnictwa. Konkurs zachował charakter obowiązkowy i dwuetapowy, ale jego wyłącznymi uczestnikami zostali uczniowie klas VII szkół podstawowych. Dla zdobywcy I miejsca przewidziana jest specjalna nagroda przyznawana przez Burmistrza Miasta Czeladź, którą stanowi dopłata do wakacyjnego zagranicznego wypoczynku przeznaczonego dla młodzieży i organizowanego przez Urząd Miasta Czeladź.

Zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Czeladzi w kategorii – szkoły podstawowe:

 • 2009 – Bartosz Pudełek (Sp nr 3)
 • 2010 – Piotr Kipiński (Sp nr 7)
 • 2011 – Andrzej Matyszkiewicz (Sp nr 1)
 • 2012 – Łukasz Jurczyński (Sp nr 3)
 • 2013 – Martyna Borak (Sp nr 7)
 • 2014 – Olga Janosik (Sp nr 7)
 • 2015 – Maciej Kawecki (Sp nr 1)
 • 2016 – Jan Podgórski (Sp nr 1)
 • 2017 – Dominik Michalski (Sp nr 1)
 • 2018 – Agata Gadecka (Sp nr 3)
 • 2019 – Dominik Michalski (Sp nr 1)

 

Zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Czeladzi w kategorii – szkoły gimnazjalne:

 • 2009 – Anna Kiełek (G nr 1)
 • 2010 – Marek Zawada (G nr 1)
 • 2011 – Mateusz Jaskólski (G nr 2)
 • 2012 – Karolina Będkowska (G nr 1)
 • 2013 – Ewa Jaworska (G nr 2)
 • 2014 – Bartosz Jakubczak (G nr 2)
 • 2015 – Łukasz Jurczyński (G nr 2)
 • 2016 – Weronika Kwiatkowska (G nr 2)
 • 2017 – Klaudia Ornat (G nr 1)
 • 2018 – Nicole Waligóra – (wygasające oddziały gimnazjalne SP nr 4)
Skip to content