Spis

Ankerstein Feliks

Urodził się 15 listopada 1897 roku w Czeladzi – Piaskach w rodzinie nauczycielskiej Feliksa i Janiny z Jankowskich. Po ukończeniu Szkoły Handlowej w Będzinie 1.09.1914

Czytaj więcej »

Baran Marian

urodził się 29 stycznia 1918 roku w Czeladzi. Z wybuchem II wojny  światowej w 1939 roku został zmobilizowany. Po klęsce wojny obronnej postanowił przedostać się

Czytaj więcej »

Bednarczyk Antoni

– podporucznik Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnik walk o Monte Cassino i Tobruk. Antoni, syn Piotra i Agnieszki Jędrzejewskiej urodził się 28 kwietnia 1921 roku w

Czytaj więcej »

Biedermann Alfred

urodził się w Łodzi 14.07.1866r. jako jedno z trzynaściorga dzieci Adelmy Emmy z Braunów i Roberta Biedermanna, właściciela farbiarni i zakładów włókienniczych na terenie Łodzi.

Czytaj więcej »

Bitschan Jurek

– lwowskie orlątko – Do historii przeszedł jako jeden z najmłodszych obrońców Lwowa. W II Rzeczpospolitej był bohaterem i wzorem polskiej młodzieży. Śpiewano o nim

Czytaj więcej »

Borg Zygmunt

– działacz Związku Orła Białego Urodził się 19 II 1908 r. w Czeladzi jako jedno z czworga dzieci Aleksandra Borga i Magdaleny z Machniewskich. W

Czytaj więcej »

Brzostowski Jan

Inżynier górniczy Jan Brzostowski herbu Kościesza urodził się 7 lipca 1865 r. w Berdyczowie na terenie Ukrainy z małżeństwa Faustyna oraz Rozalii z domu Szulz.

Czytaj więcej »

Bywalec Józef

– Przyszedł na świat 19 marca 1947 r. w Katowicach. Jego rodzicami byli Stefan Bywalec i Berta Żogała. W 1976 r. ukończył Akademię Ekonomiczną w

Czytaj więcej »

Chlęch Apolinary

– legionista, powstaniec śląski, więzień obozu w Oświęcimiu. Urodził się 18 kwietnia 1897 roku w Troszynie (pow. Ostrołęka). Jego rodzice Józef Chlęch i Florentyna z

Czytaj więcej »

Chmiel Józef

– działacz komunistyczny, pseud.: Bogdan, Kret, Marcin, Stasiek; burmistrz Czeladzi. Urodził się 2 lutego 1897r. w Chorążycach (powiat Miechów), w rodzinie chłopskiej Marcina i Elżbiety

Czytaj więcej »

Cieśliński Aleksander

– pedagog długoletni kierownik Szkoły nr 1, działacz społeczny. Urodził się 24 lutego 1884r. w Przedczu (pow. Włocławek, woj. Toruń) w rodzinie drobnomieszczańskiej. Jego ojciec

Czytaj więcej »

Czarnomski Zdzisław

– Harcmistrz, organizator i długoletni działacz czeladzkiego skautingu i harcerstwa. Urodził się 4 marca 1894r. Sławniowie k/ Częstochowy, w rodzinie Zdzisława i Marii z domu

Czytaj więcej »

Czeczott Henryk

– prof. dr nauk technicznych inżynier górnictwa, działacz społeczny. Urodził się 18 VI 1875r. w Petersburgu. Był synem Ottona dyrektora szpitala i Leontyny z Kubielów.

Czytaj więcej »

Dehnel Piotr Paweł

– Urodził się 29 czerwca 1868 w Sterdyniu w wielodzietnej rodzinie spolonizowanych Niemców (ojciec Augustyn, Matka Kornelia z Kowalskich), których przodkowie przybyli do Polski i

Czytaj więcej »

Dorobczyński Bronisław

Piłsudczyk, działacz niepodległościowy, pseudonim: Czarny Janek, burmistrz Czeladzi. Urodził się 26 czerwca 1884 r. w Suchedniowie (na kielecczyźnie) w rodzinie Józefa i Antoniny z Silewiczów.

Czytaj więcej »

Frąckiewicz Wincenty

– Urodził się 5 kwietnia1888 r. w Międzyrzeczu Podlaskim w rodzinie Jana i Pauliny Frąckiewiczów. Rodzinie Frąckiewiczów według ukazu carskiego i orzeczeniem Rządzącego Senatu z

Czytaj więcej »

Górnicki Michał

 – inżynier górnictwa, dyrektor Towarzystwa „Czeladź” Urodził się w 1887 w Suwałkach w rodzinie Heleny z Misiągiewiczów i Kazimierza Górnickich. W Suwałkach pobierał pierwsze nauki.

Czytaj więcej »

Herman Ryszard

– Urodził się 4 października 1876 r. w Łodzi. Był synem Edwarda i Wiktorii z Martynowskich. Początkowo mieszkał z rodzicami w Łodzi i tu uczęszczał

Czytaj więcej »

Jasik Józef

– syn Antoniego, urodził się 23 lutego 1920 r. w Czeladzi. W 1936 jako 16-letni chłopak wstąpił ochotniczo do orkiestry wojskowej baonu Korpusu Ochrony Pogranicza

Czytaj więcej »

Jaworek Lesław

– Urodził się 9 lutego 1940r. w Czeladzi. Był synem Anny i Teodora. Już w dzieciństwie wyróżniał się zdolnościami plastycznymi. Choć Technikum Budowlane ukończył w

Czytaj więcej »

Keller Jan Antoni

– urodził się w 1857r. we Francji. Był synem Emila hrabiego Kellera, deputowanego departamentu Haut – Rjin, sławnego ze swego protestu przeciwko aneksji Alzacji i

Czytaj więcej »

Kołodziejczyk Zygmunt

– starszy ułan 12. Pułku Ułanów Podolskich 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Zygmunt Kołodziejczyk, syn Kosmy, urodził się 5 maja 1921 roku w Czeladzi. 3 miesiące

Czytaj więcej »

Kostro Mieczysław

– aptekarz, farmaceuta. Urodził się 23 X 1888r. w Łodzi jako najmłodsze z pięciorga dzieci Juliana i Stefanii z Mogilnickich (córki notariusza, powstańca styczniowego). Był

Czytaj więcej »

Kuśmierski Jan

– Urodził się 5 kwietnia 1923r. w Starczy pod Częstochową w rodzinie Kazimierza i Franciszki z d. Huras. Do 1936r. mały Jan ukończył tylko 4

Czytaj więcej »

Kuszper Stanisław

– starszy strzelec, 3. baon strzelców, 3. Dywizji Strzelców Karpackich.Stanisław był synem Antoniego i urodził się 11 marca 1915 roku w Sędowicach, położonych w powiecie

Czytaj więcej »

Lasoń Czesław

– partyzant Armii Krajowej, pseudonim „Szczery” działacz społecznyi sportowy. Urodził się w Czeladzi 5 maja 1920 roku w rodzinie Syn Józefa i Katarzyny z domu

Czytaj więcej »

Libiszewski Hieronim

 – Urodził się 25 września 1909 r. w Sosnowcu jako syn Jakuba i Julii z d. Szczybroch. Ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach uzyskując

Czytaj więcej »

Łubieński Józef

Józef Feliks Maksymilian Łubieński przyszedł na świat 8 listopada 1862 r. w Rudzie Guzowskiej powiecie błońskim jako jedno z czworga dzieci małżonków Feliksa Łubieńskiego i

Czytaj więcej »

Makowski Teodor

– działacz niepodległościowy, pseudonim: „Pikalski”, powstaniec śląski.Urodził się 17 kwietnia 1884 r. w Czeladzi, w budynku przy ul. Kaczej nr 3, w rodzinie Antoniego i

Czytaj więcej »

Mandat Teresa

– Urodziła się 6 września 1930r. w Czeladzi w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Teresy- Czesław był pracownikiem technicznym i pracował w kopalni najpierw „Saturn” potem „Jowisz”.

Czytaj więcej »

Marczyński Józef

– lekarz, społecznik, burmistrz Czeladzi Urodził się 3 marca 1891 we wsi Brzezinki (pow. Opoczno) w średnio zamożnej rodzinie włościańskiej jako jedyne dziecko Józefa i

Czytaj więcej »

Mazur Józef

– fizyk, naukowiec, profesor. Urodził się 29 XI 1896r. w Czeladzi w rodzinie górniczej. Był najstarszym synem Idziego (maszynisty kopalni „Saturn”) i Franciszki z domu

Czytaj więcej »

Mazur Romuald

– przyszedł na świat 7 lutego 1899 r. w Czeladzi w rodzinie górniczej Idziego i Franciszki z Marczyków. Mieszkał z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa przy

Czytaj więcej »

Miodyński Jan

  – burmistrz Miasta Czeladź Urodził się 3 lipca 1885 r. w Czeladzi jako syn Dominika i Julianny. Po ukończeniu nauki w szkole powszechnej pomagał

Czytaj więcej »

Nobis Józef

– urodził się 17 marca 1886 r. w Czeladzi w rodzinie Szymona i Rozalii z d. Zdebel. Po rodzicach odziedziczył gospodarstwo rolne, które dzięki swej

Czytaj więcej »

Nogajowa Maria

– urodziła się 30 września 1899r. w Skroniowie pow. Jędrzejów (jako Marianna Stachurka). Od 1901r. zamieszkała w Zagłębiu Dąbrowskim. W Sosnowcu ukończyła szkołę podstawową i

Czytaj więcej »

Paciej Franciszek

– legionista, działacz piaskowskiego „Sokoła”, społecznik. Urodził się 5 października 1897 r. na Piaskach, z którymi jak się później okazało, miał być związany całe życie.

Czytaj więcej »

Paczyński Tadeusz

– urodził się 16 października 1910 r. w Częstochowie. Przez 3 lata (1928 – 1931) pracował w fabryce wagonów we Francji. W czasach wielkiego kryzysu,

Czytaj więcej »

Parka Wiktor

– urodził się 12 kwietnia 1904r. w Czeladzi. Matka – Zofia z domu Tomczyk zajmowała się domem i wychowaniem dzieci a ojciec Mikołaj pracował w

Czytaj więcej »

Pasterak Michał

– urodził się 8 września 1888 roku w miejscowości Babica położonej 7 km od Wadowic, w rodzinie chłopskiej. Jego rodzice Jan i Anna z.d. Książek

Czytaj więcej »

Pawełczyk Józef

– urodził się w Czeladzi 10 marca 1905r. w rodzinie Wiktorii z domu Sołtysik i Stefana Pawełczyków. Dziadek Józefa Pawełczyka brał udział w powstaniu styczniowym.

Czytaj więcej »

Pieńkowski Bolesław

Ks. Bolesław Pieńkowski, syn Baltazara z Mościckich, miał szlacheckie pochodzenie. Urodził się w Pieńkach 15 września 1874r. W Czeladzi znalazł się dość przypadkowo. Przybył na

Czytaj więcej »

Piwek Bolesław

– urodził się 20 marca 1907 roku w Czeladzi w rodzinie Franciszka i Marianny Piwków. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Czeladzi, a następnie rozpoczął naukę

Czytaj więcej »

Piwowar Ryszard

– urodził się 25 marca 1883 r. w Dąbrowie Górniczej. Jego rodzicami byli Leopold Piwowar oraz Franciszka z d. Gdesz. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, ojciec

Czytaj więcej »

Pomianowski Jozef

Urodził się 15 czerwca 1864 r., w parafii Wysokienice w powiecie rawskim. Początkowo Uczęszczał do Szkoły Realnej w Łowiczu, którą ukończył z odznaczeniem, a następnie

Czytaj więcej »

Prokofiew Paweł

– kapral, 15. Pułk Ułanów Poznańskich 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Syn Pawła, urodził się 11 listopada 1916 roku w Wilnie i tam mieszkał do wybuchu

Czytaj więcej »

Rączaszek Antoni Szczepan

– działacz społeczny, samorządowiec, pracownik administracji, burmistrz Czeladzi Przyszedł na świat 14 grudnia 1898 r. w Czeladzi w rodzinie drobnomieszczańskiej jako syn Józefa i Wiktorii

Czytaj więcej »

Rak Józef

– działacz komunistyczny, burmistrz Czeladzi. Urodził się 25 września 1900 r w Krasocinie (pow. Włoszczowa) w chłopskiej rodzinie Józefa i Franciszki. W wieku 10 lat

Czytaj więcej »

Rojcewicz Jerzy

– starszy strzelec, 1. batalion strzelców 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Urodził się 25 grudnia 1917 roku w miejscowości Gołobowka, na terenach dzisiejszej Rosji. Był pierworodnym

Czytaj więcej »

Rożek Wacław

– urodził się 6 maja 1899 r. w Kotlicach, (powiat Tomaszów) na Lubelszczyźnie. Był synem nieznanego ojca Józefy Rożek. Trudno ustalić, jakie posiadał wykształcenie, w

Czytaj więcej »

Rudzki Tadeusz

– przyszedł na świat 30 maja 1888 r. w miejscowości Gorzków, gmina Malkowice, powiat Opatów. Był synem Michała i Natalii z d. Chelińskiej. Żonaty od

Czytaj więcej »

Sadowski Grzegorz

– Urodził się 10 marca 1870 r. w Czeladzi, jako syn Franciszka i Zofii z domu Górywoda. Ukończył szkołę elementarną. Prawie całe swoje życie zawodowe

Czytaj więcej »

Segno Henryk

– pierwszy lotnik Imperium Rosyjskiego, oblatywacz samolotowy, prezes CKS. Henryk Segno urodził się w 1882 roku w Petersburgu, gdzie jego ojciec Stanisław znany organizator przemysłu

Czytaj więcej »

Słania Czesław

– artysta grafik, rytownik, światowej sławy grawer znaczków. Urodził się 22 października 1921 r. w Czeladzi-Piaskach jako pierworodne dziecko Józefy i Ignacego Słani pracującego wówczas jako

Czytaj więcej »

Szafruga Paweł

– milicjant, urodził się 15 kwietnia 1905 roku w Czeladzi Piaskach jako drugie z ośmiorga dzieci Marianny ( z domu Solipiwko) i Pawła Szafrugów. Rodzina

Czytaj więcej »

Tarapacz Józef

– kanonier, 5. pułk artylerii przeciwlotniczej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Józef Tarapacz syn Walentego. Urodził się 8 lutego 1913 roku w Wodaczowie w pow. Jędrzejów,

Czytaj więcej »

Todos Antoni

– czołgista. Urodził się 14 maja 1912 roku w Czeladzi na Piaskach. Zmobilizowany do wojska w 1939 roku został skierowany na front zachodni. Dostał się

Czytaj więcej »

Todos Stanisław

– plutonowy, szpital wojenny nr 5. Urodził się 14 lutego 1910 roku w Czeladzi na Piaskach. Zmobilizowany do wojska w 1939 roku, został wysłany na

Czytaj więcej »

Topór Jerzy

– urodzony 13 października 1937 roku w Czeladzi. Rodzice: Julian i Kazimiera (z domu Dubiel). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Prusa w Sosnowcu. Po ukończeniu szkoły

Czytaj więcej »

Torbus Henryk

– porucznik, 1 batalion 3 Dywizja Strzelców Karpackich. Urodził się w 1913 roku w Czeladzi. Jako drogę zawodową wybrał karierę wojskową. Przed wojną służył w

Czytaj więcej »

Twyrdy Ludwik

Kreśląc nawet skrótową historię kopalni „Czeladź” nie można pominąć milczeniem nazwiska człowieka, który dla jej istnienia – a także pomyślnego rozwoju – położył istotne zasługi

Czytaj więcej »

Wikarek Ireneusz

Przyszedł na świat w Czeladzi-Piaskach 14 lipca 1933 roku jako syn małżeństwa Wikarków – Tadeusza i Alfredy z d. Wójcik. Rodzina szybko dostrzegła jego nieprzeciętny

Czytaj więcej »

Wiśniewski Marian

– urodził się 8 września 1889r. w Dęblinie, w rodzinie o rodowodzie szlacheckim, w której kultywowano tradycje patriotyczne, z szacunkiem odnoszono się do kultury i

Czytaj więcej »

Wolska Zofia

– urodziła się 21.12.1880 w Kunicach, w powiecie opatowskim. Jej ojciec Franciszek był weteranem powstania styczniowego 1863 r, służył w oddziale Langiewicza i uczestniczył w

Czytaj więcej »
Skip to content