Kuszper Stanisław

– starszy strzelec, 3. baon strzelców, 3. Dywizji Strzelców Karpackich.Stanisław był synem Antoniego i urodził się 11 marca 1915 roku w Sędowicach, położonych w powiecie jędrzejowskim na terenie województwa kieleckiego. Od roku 1937 mieszkał w Andrzejewicach w powiecie Wołkowysk, gdzie pracował na kolei. W 1939 roku został aresztowany przez NKWD a następnie wywieziony do ZSRR w okolice miasta Kotłas. Po ogłoszeniu amnestii i podpisaniu paktu Polska-ZSRR, 13 marca 1942 roku w miejscowości Tockoje, został przyjęty do wojska polskiego. Otrzymał przydział do 21. pułku piechoty. Po przetransportowaniu armii polskiej do Iraku, na terenie Środkowego Wschodu i we Włoszech pełnił służbę w 3. kompanii strzeleckiej 3. baonu 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Brał udział w walkach nad rzekami Sangro i Santerno, bił się w Apeninach oraz bitwach o Monte Cassino i Bolonię. Służbę wojskową ukończył w stopniu starszego strzelca. Posiadał odznaczenia polskie: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr 7411), Krzyż Walecznych, Medal Wojska, Odznakę za Rany, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz brytyjskie: The 1939-1945 Star, The War Medal 1939-1945, The Italy Star. Po wojnie otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Sztandar Pracy II klasy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945. Do Polski powrócił z Anglii w czerwcu 1947 r. Był żonaty z Teresą z domu Bardzyńska, urodzoną w 1927 roku. Miał troje dzieci, ośmioro wnuków i troje prawnuków. Z zawodu był górnikiem dołowym. W 1971 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2002 roku. Został pochowany na cmentarzu czeladzkim.

 

Skip to content