Nagrody i wyróżnienia

Muzeum Saturn, choć działające dopiero nieco ponad dekadę, jest instytucją uznaną w regionie, które ma już w swoim dorobku liczne nagrody i wyróżnienia za swoją działalności na polu popularyzacji historii i ochrony dziedzictwa kulturowego. Powodem szczególnej dumy jest fakt, że laureatami nagród jednostkowych są także nasi pracownicy, wyróżniani m.in. Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej czy Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Wśród najważniejszych osiągnięć Muzeum Saturn są następujące nagrody i wyróżnienia:

 

2017 – „Złota Pszczoła” dla wydawcy/wydawnictwa w konkursie Napoleońska Książka 2016 roku za publikację „Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego” autorstwa profesora Dariusza Nawrota.

 

2017 – wyróżnienie Narodowego Instytut Dziedzictwa za szczególny wkład, jak również zaangażowanie w budowanie wysokiej jakości oferty programowej oraz rangi Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim.

2019 – Nagroda Miasta Czeladź w dziedzinie kultury

2019 – Nagroda Burmistrza Miasta Czeladź „Pierścień Saturna”. To przyznawany corocznie laur na-wiązujący swą nazwą do historii i tradycji Czeladzi, a w szczególności do byłej kopalni „Saturn”, będącej symbolem przemysłu i rozwoju miasta. Muzeum Saturn zostało uhonorowane za swój wkład w zachowanie górniczej przeszłości miasta i budowanie obrazu Zagłębia Dąbrowskiego z perspektywy dawnej i najnowszej historii.

2019 – Nagroda Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.

Skip to content