Korzystając ze strony internetowej www.muzeum-saturn.czeladz.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Saturn w Czeladzi z siedzibą przy ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź, reprezentowanym przez Dyrektora – Stefanię Lazar;
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Saturn w Czeladzi z siedzibą przy ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź jest Pan Przemysław Wolski e-mail: iodomuzeumsaturn@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Muzeum Saturn w Czeladzi poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do czasu realizowania zadania oraz archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych , prawo do ich sprostowania, aktualizowania oraz ograniczenia zgodnie z przepisami RODO.
  7. Na podstawie art. 21 macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

 

 

 

 

Skip to content