Muzeum Saturn w Czeladzi jest instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Czeladź, działającą w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  4. Statutu Muzeum Saturn w Czeladzi (Załącznik do Uchwały Nr XLIII/595/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30.10.2008 r.).

 

Organizatorem Muzeum jest Gmina Czeladź.  Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2. Siedzibą Muzeum jest miasta Czeladź, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Skip to content