Topór Jerzy

– urodzony 13 października 1937 roku w Czeladzi. Rodzice: Julian i Kazimiera (z domu Dubiel). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Prusa w Sosnowcu. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Akademii Medycznej w Krakowie. W 1961 r. uzyskał dyplom lekarza. Jego pierwszym miejscem pracy był szpital w Czeladzi. Początkowo pełnił tam funkcję stażysty, a następnie młodszego asystenta. W 1966 r. uzyskał pierwszy, a w 1970 r. drugi stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 1973 r. W listopadzie 1985 r. objął stanowisko Kierownika Działu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Od 1990 r. pełnił tam także funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego. Rok później został dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Przez długi okres czasu był nauczycielem w Liceum Medycznym w Czeladzi i Liceum Opiekunek Medycznych w Sosnowcu. Działał aktywnie również w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, a także w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia w czeladzkim ZOZ-ie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego. Współpracował również z Zarządem Czeladzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W roku 1997 został uhonorowany Nagrodą Miasta Czeladzi. Rok później wybrano go na radnego powiatu będzińskiego. Zajmował się sprawami Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii. Zmarł 24 lipca 2001 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Czeladzi. Jego jedyny syn (student medycyny) zginął w wypadku samochodowym. Był żonaty z Renatą (z domu Białas).

Skip to content