Todos Antoni

– czołgista. Urodził się 14 maja 1912 roku w Czeladzi na Piaskach. Zmobilizowany do wojska w 1939 roku został skierowany na front zachodni. Dostał się do niewoli niemieckiej. Po ucieczce z niewoli przedostał się na Bliski Wschód, gdzie służył w Samodzielnej Brygadzie Karpackiej. Był w Egipcie, walczył pod Tobrukiem a następnie o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Po wojnie mieszkał w Anglii. Tam się ożenił. Miał jednego syna. Wrócił do kraju w latach 70. i zamieszkał w Czeladzi. Tu ożenił się po raz drugi z Alfredą Rokitą. Zmarł w 2002. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Czeladzi-Piaskach. Posiadał odznaczenia polskie: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino oraz brytyjskie – The War Medal 1939-1945, The 1939-1945 Star, Italy Star, Africa Star.

 

Skip to content