Bednarczyk Antoni

– podporucznik Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnik walk o Monte Cassino i Tobruk. Antoni, syn Piotra i Agnieszki Jędrzejewskiej urodził się 28 kwietnia 1921 roku w Sosnowcu. Tutaj też spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w Gimnazjum im. St. Staszica. Niestety wybuch II wojny światowej przeszkodził w ukończeniu szkoły. Wiosną 1940 roku Antoni uciekł na Węgry, skąd w lipcu 1940 roku przez Jugosławię i Turcję przedostał się do Palestyny. Tam w miejscowości Latrum, jako ochotnik wstąpił do Brygady Strzelców Karpackich. Brał udział w całej kampanii afrykańskiej (libijskiej) Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczył o Tobruk i w bitwie pod Ghazalą. W Palestynie 1943 roku ukończył szkołę podchorążych artylerii i awansował do stopnia kaprala podchorążego. Został przydzielony do 3. pułku artylerii lekkiej 3. Dywizji Strzelców Karpackich, z którym następnie przeszedł całą kampanię włoską 2. Korpusu Wojska Polskiego. Brał udział w bitwach o Monte Cassino, Ankarę i Bolonię. W 1945 roku został awansowany do stopnia podporucznika. Po zakończeniu działań wojennych jak większość żołnierzy polskich walczących na zachodzie przebywał na terenie Anglii. Do Polski powrócił 1947 roku. Od razu rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej- kierunek Budownictwo, które ukończył w 1951 roku. Na tej samej śląskiej uczelni podjął studia w zakresie – górnictwa. Z kopalniami zresztą związał swe życie zawodowe m. in. pracował w czeladzkiej Czerwonej Gwardii (do 1964 roku) a także Kopalni Piasku Podsadzkowego „Kuźnica Warężyńska” w Dąbrowie Górniczej. Na emeryturę w grudniu 1975 roku odchodził ze stanowiska dyrektora „Kuźnicy Warężyńskiej”. Prywatnie był żonaty z Lilianą z domu Uroczyńska (ur. 1928 roku) z którą miał dwoje dzieci córkę Małgorzatę i syna Macieja (obecnie dyrektora czeladzkiego Zakładu Budynków Komunalnych); doczekali się również trójki wnuków. Antoni Bednarczyk zmarł nagle w lipcu 1977 roku. Pochowany został w Czeladzi na cmentarzu parafialnym przy ulicy Nowopogońskiej. Za męstwo i odwagę był wielokrotnie odznaczany. Posiadał odznaczenia polskie: Krzyż Walecznych, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (w 2452), Medal Wojska oraz brytyjskie: The 1939-45 Star, The War Medal 1939-1945, Afrika Star, Defence Medal. Po wojnie otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Skip to content