Lasoń Czesław

– partyzant Armii Krajowej, pseudonim „Szczery” działacz społecznyi sportowy.
Urodził się w Czeladzi 5 maja 1920 roku w rodzinie Syn Józefa i Katarzyny z domu Rutkiewicz, gdzie wychowywał się wraz szóstką rodzeństwa. W 1933r. ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Czeladzi. Rozpoczął kurs zawodowy na ucznia stolarskiego. Aby pomóc rodzinie podejmował się różnych dorywczych zajęć: jako murarz, kamieniarz, handlarz. Od najmłodszych lat pasjonował się sportem, był jednym ze sportowców i działaczy Klubu Sportowego „Brynica” istniejącego do wybuchu wojny. W wieku 16 lat został członkiem zarządu tegoż klubu.

W czasie II wojny światowej, jego starszy brat – Marian został wzięty do niemieckiej niewoli, najpierw do obozu, potem do przymusowej pracy na gospodarstwie. Dzięki znaczącej pomocy Czesława, wydostał się na wolność, wrócił do Polski i podjął pracę w gliwickiej fabryce. Do zakończenia okupacji Marian funkcjonował na dokumentach brata – Czesława. Po prostu było dwóch Czesławów Lasoniów. Czesław od 1940r. aktywnie włączył się w działania przeciw niemieckiemu okupantowi, początkowo w organizacji Orzeł Biały, później wstąpił do największego zgrupowania partyzanckiego AK na Śląsku – oddział „Surowiec”, pod dowództwem Gerarda Woźnicy, pseudonim „Hardy”. Zgrupowanie partyzantów działało na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, powiatu olkuskiego, a po przegrupowaniu oddziału w okolicach Myślenic. W mieszkaniu Czesława Lasonia w Czeladzi, przy ulicy Bocznej 8 znajdował się punkt konspiracyjno – kontaktowy. Przez cały czas okupacji Czesław brał udział w operacjach bojowych, w grudniu 1944r. za wykonanie ryzykownego rozkazu został awansowany na stopień kaprala
Partyzantkę opuścił ze stopniem plutonowego oraz z odznaczeniem wojskowym.

W kwietniu 1945r. ożenił się z Janiną Kowalską i zamieszkał w Chorzowie tam też znalazł pracę w Fabryce czyszczenia Pierza. Trzy tygodnie później, 5 maja został aresztowany przez UB. Był brutalnie przesłuchiwany. Po usilnych staraniach żony
i wartościowej łapówce, został zwolniony. Po wojnie pracował w wielu zakładach. Za każdym razem zostawiając po sobie bardzo dobre opinie. Angażował się w pracę na rzecz czeladzkiego sportu, reaktywowano Klub Sportowy „Brynica”, w którym do 1968r. piastował stanowisko wiceprezesa klubu. Największą zasługą Czesława Lasonia dla klubu, było powołanie sekcji żużlowej. Działali w niej sami pasjonaci tego sportu, którzy własnymi siłami i środkami własnymi i pozyskanymi od kopalni wybudowali stadion wraz z oświetleniem. Sekcja żużlowa odnosiła wspaniałe wyniki.

Czynnie pracował w organizacjach kombatanckich, takich jak Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, od 1947r. do 1972r. był członkiem zarządu tego Związku a przez pewien czas pełnił funkcję zastępcy prezesa. W 1973 przeprowadził się do Wisły, tam aktywnie działał w strukturachZBoWiD. Od 1989 czynnie włączył się w formowanie organizacji kombatanckich zrzeszających byłych żołnierzy AK. Prócz działalności zawodowej i w organizacjach kombatanckich, Czesław Lasoń udzielał się w wielu organizacjach społecznych, przede wszystkim, sportowych.

Żonaty z Janiną ma dwójkę dzieci Jana oraz Hannę. Za swoje zasługi został odznaczony takimi medalami jak:

  • Krzyż Armii Krajowej nadany przez dowódcę AK gen. Tadeusza Bór – Komorowskiego.
  • Medal Żołnierza AK
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Partyzancki
  • Medal Zwycięstwa i Wolności
  • Oraz wiele odznaczeń za zasługi sportowe.
Skip to content