Jaworek Lesław

– Urodził się 9 lutego 1940r. w Czeladzi. Był synem Anny i Teodora. Już w dzieciństwie wyróżniał się zdolnościami plastycznymi. Choć Technikum Budowlane ukończył w Sosnowcu, całe swoje życie zawodowe i rodzinne związał z Czeladzią. Tu pracował niemal nieprzerwanie przez 33. lata w pracowni plastycznej KWK „Czerwona Gwardia”, tu, w 1970r., założył z Teodozją Martą Stolarską rodzinę, tu wreszcie na świat przyszła ich córka – Magdalena.

Pozostawił po sobie wiele prac, dziś często rozproszonych. Uprawiał malarstwo olejne i akwarelę. Był niezwykle pracowitym artystą. Chętnie brał udział w rozlicznych plenerach organizowanych przez macierzysty zakład, które owocowały szeregiem znakomitych dzieł malarskich zwracających uwagę mistrzowskim opanowaniem materii malarskiej, wyrafinowaniem koloru czy ogromnym nasyceniem emocjami. Te naturalne scenerie stanowiły ponadto doskonałą sposobność do wzbogacania osobistych przemyśleń i własnej koncepcji sztuki. One zaś z kolei, kształtowały artystyczny temperament Lesława Jaworka, wyłaniający się z wrażliwej jego wyobraźni.

Umiejętności warsztatowe Lesława Jaworka zostały potwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Plastyki, które wydało mu odpowiednie zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu artysty plastyka w dyscyplinie malarstwa. Niewątpliwy talent oraz aktywna twórcza działalność uwieńczone zostały wstąpieniem do katowickiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje prace, Lesław Jaworek prezentował na licznych pokazach w Polsce m.in.: Stara Kordegarda w Warszawie (1964), Katowice (1966,1980), Czeladź (1985), Tychy (1988). Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych konkursach sztuki malarskiej, niejednokrotnie zdobywając nagrody oraz wyróżnienia. Próbował również swych sił, tak w plakacie, jak i medalierstwie. Jego autorstwa jest obowiązujący do dziś znak graficzny – logo Związku Zawodowego Górników, który zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Znak ZZG w 1977r.

Lesław Jaworek zmarł 14 sierpnia 1992r. w Czeladzi w wieku zaledwie 52 lat, będąc w rozkwicie swego artystycznego talentu. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej.

 

 

Skip to content