Mandat Teresa

– Urodziła się 6 września 1930r. w Czeladzi w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Teresy- Czesław był pracownikiem technicznym i pracował w kopalni najpierw „Saturn” potem „Jowisz”. Matka Wiktoria do śmierci męża nie pracowała zawodowo. Zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Jako siedmioletnia dziewczynka, Teresa Mandat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej w Wojkowicach Komornych. W okresie II wojny światowej uczyła się prywatnie. Po śmierci ojca w 1942r. Teresa musiała zająć się domem i młodszą siostrą, ponieważ matka zmuszona była podjąć pracę zarobkową. Od 1945r. po wyzwoleniu kontynuowała dalszą naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie, po ukończeniu którego w 1951r. z powodu trudnych warunków materialnych rozpoczyna pracę zawodową – najpierw w Wydziale Kultury Fizycznej w Powiatowym Zarządzie Samopomocy Chłopskiej, po jego reorganizacji w Miejskiej Radzie Narodowej Będzina a następnie już na stanowisku kierownika Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w czeladzkiej MRN. W 1959r. ukończyła zaocznie Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Sport zresztą był jej pasją całe życie. Od najmłodszych lat należała również do drużyn harcerskich i aktywnie włączała się w prace instruktorskie. Od roku 1956, kiedy to reaktywowano ZHP, była drużynową, członkiem Komendy Hufca ZHP w Będzinie a następnie Komendantką Podhufca ZHP w Czeladzi. W 1964r. została mianowana Komendantem Hufca Ziemi Będzińskiej ZHP w Będzinie, funkcję te piastowała nieprzerwanie do 1988r. Uzyskała wszystkie stopnie instruktorskie: od przewodnika do harcmistrza RP. Za swoją pracę wielokrotnie honorowana była odznaczeniami harcerskimi, wojewódzkimi i państwowymi m. in. Złotą Odznaką Zasłużonego dla Województwa Katowickiego, Złotym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Czeladzi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Nie założyła własnej rodziny, nie miała męża ani dzieci. Jej dziećmi byli wszyscy harcerze a rodziną brać harcerska. To im poświęciła całe życie. Zmarła 23 września 1989r. w Czeladzi. Pochowana została na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej. Z akt Archiwum Urzędu Miasta Czeladź oraz relacji siostry Danuty.

 

Skip to content