Nogajowa Maria

– urodziła się 30 września 1899r. w Skroniowie pow. Jędrzejów (jako Marianna Stachurka). Od 1901r. zamieszkała w Zagłębiu Dąbrowskim. W Sosnowcu ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum Szołkowej. Podjęła pracę w bibliotece sosnowieckiej. W lutym 1922r. wstąpiła w związek małżeński i wkrótce wraz z mężem zamieszkali w Czeladzi. Całe swe życie związana była z biblioteką: od 1928r. do XII 1939r. prowadziła Bibliotekę Polskiej Macierzy Szkolnej, od 1945 na bazie zachowanego księgozbioru i zbiórek społecznych – Bibliotekę Samopomocy Chłopskiej, a od 1949r. Miejską bibliotekę Publiczną. Szczególnie zasłużona w okresie okupacji, kiedy przechowywała, ocalając od zniszczenia najbardziej wartościowe zbiory biblioteczne. W tych trudnych czasach pomagała również Polakom wywiezionym na roboty do Niemiec, którym w paczkach żywnościowych przemycała książki z najpiękniejszymi utworami literatury polskiej. Równolegle zajmowała się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Jej dorobek to kilkaset szkiców, rysunków i prac olejnych, w których utrwalała zabytki drewnianej architektury Czeladzi i Zagłębia. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużona w Rozwoju Województwa Katowickiego. Zmarła 15 kwietnia 1983r. w Czeladzi.

 

Skip to content