Bywalec Józef

– Przyszedł na świat 19 marca 1947 r. w Katowicach. Jego rodzicami byli Stefan Bywalec i Berta Żogała. W 1976 r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, na Wydziale Ekonomii, specjalność ekonomika przemysłu. W trakcie studiów aktywnie udzielał się w Zrzeszeniu Studentów Polskich, szczególnie zaś w zespole do spraw turystyki zagranicznej studentów ALMATUR. Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1965 r., podejmując pracę na kopalni „Pstrowski” w Zabrzu jako stażysta, następnie rachmistrz (1966-1969), w końcu referent techniczny (1969-1970).
W latach 1970-74 Józef Bywalec pracował w Budownictwie Urządzeń Gazowniczych „Gazobudowa” w Zabrzu na stanowisku specjalisty do spraw ekonomicznych. Następny rok przepracował w Urzędzie Powiatowym w Będzinie pełniąc funkcję przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego. Od lipca 1975 r. do listopada 1978 r. był inspektorem Wojewódzkiej Komisji Planowania Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Brał udział m.in. w pracy zespołu naukowców opracowujących koncepcję rozwoju wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Bywalec uczestniczył także w pracach nad ustaleniem nowej struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Komisji Planowania. Współpracował przy wydaniu „Informatora planisty terenowego”. Zajmował się również dydaktyką, którą uprawiał prowadząc kursy, tak dla planistów terenowych, jak i Wojewódzkiej Komisji Planowania. Dnia 17 listopada 1978 r. został powołany przez wojewodę katowickiego na stanowisko naczelnika miasta Czeladź. Urząd piastował do 1984 r. W uznaniu zasług dla rozwoju miasta, uchwałą rady miejskiej Bywalec otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta Czeladzi. Następnie powrócił do pracy w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko dyrektora Wydziału Handlu i Usług, które zajmował do 1990 r. Wraz ze zmianą systemu społeczno-politycznego, zrezygnował z pracy w administracji państwowej i rozpoczął karierę w spółkach prawa handlowego piastując odpowiedzialne stanowiska w Zarządzie. Dalsza więc droga zawodowa Józefa Bywalca wiodła od Spółki „Ex” w Katowicach, poprzez „Elku-TWD Ekspres” w Sosnowcu, po Energopol – Ekspres S.A. Warszawa. Józef Bywalec ukończył wiele różnorodnych kursów i szkoleń, wśród których szczególnie istotnymi były: szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa oraz z zakresu zarządzania nieruchomościami. Posiadał także certyfikat Word Trade Center Katowice. Przynależał do następujących organizacji społecznych i politycznych:
Związek Młodzieży Socjalistycznej (1962-1967),
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (od 1968),
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (od 1971),
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od 1971).
Posiadał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi 1978, Brązową Odznakę za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego 1980, Odznakę za Zasługi dla Hufca Czeladź (1982), Złoty Krzyż Zasługi (1984), Złotą Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1986), Odznakę Honorową – Zasłużony Pracownik Państwowy (1989).
Prywatnie – związany węzłem małżeńskim z Teresą, miał córkę Izabelę.
Zmarł 5 września 2004 r. w Katowicach. Jest pochowany na cmentarzu w Katowicach- Kostuchnie.

Skip to content