Baran Marian

urodził się 29 stycznia 1918 roku w Czeladzi. Z wybuchem II wojny  światowej w 1939 roku został zmobilizowany. Po klęsce wojny obronnej postanowił przedostać się do Europy Zachodniej. Podczas próby przekroczenia granicy aresztowany przez żołnierzy sowieckich został wywieziony na teren Ukrainy. Przez kolejne 2 lata więziony był w radzieckich obozach pracy. Po ogłoszeniu amnestii i decyzji o organizacji armii polskiej na terenie ZSRR, wstąpił do formującego się wojska gen. Władysława Andersa. Przetransportowany wraz z innymi ochotnikami na Bliski Wschód, przeszedł cały szlak bojowy z 2 Korpusem Wojska Polskiego. W bitwie pod Monte Cassino został poważnie ranny w głowę. Nie zachowały się dokumenty nadania odznaczeń wojskowych, ani medale. Z pewnością było ich wiele. Po zakończeniu wojny, tak jak inni  żołnierze  polscy, przez 2 lata przebywał w Anglii. Podjąwszy decyzję o pozostaniu na emigracji, w 1951 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał na stałe. W latach 60. XX w. po raz pierwszy od zakończenia wojny przyjechał do Polski. W Bytomiu poznał Krystynę Derek, którą niebawem poślubił i razem wyjechali do Milwankee w stanie Wisconsin. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu, po siedmiu latach, w 1971 r. doszło do rozwodu. Rok później ożenił się z czeladzianką, znajomą sprzed wojny, Wiesławą z domu Majsak. Do Polski Baranowie powrócili w sierpniu 1981 roku i zamieszkali w Czeladzi-Piaskach. Marian Baran zmarł 6 maja 1995 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej.

 

 

 

 

Skip to content