Drugą połowę lutego rozpoczyna nowa wystawa czasowa wypożyczona z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej przedstawiająca tematykę tradycyjnego budownictwa drewnianego zachowanego w nielicznych przypadkach po dziś dzień w tym największym pod względem zajmowanej powierzchni w województwie śląskim mieście. Pomimo, że Dąbrowa Górnicza należy do grona intensywnie rozwijających się miast przemysłowych w swoim krajobrazie nadal posiada interesujące przykłady architektury drewnianej. Niestety zabudowa ta z roku na rok bezpowrotnie niszczeje lub też przerabiana traci swój niepowtarzalny charakter. Najwięcej przykładów tego typu budownictwa można spotkać jeszcze w Strzemieszycach Małych i Wielkich oraz w Łęce czy Błędowie.

Prezentowana do 27 marca ekspozycja stanowi znakomitą okazję do zapoznania się z drewnianym dziedzictwem ziemi dąbrowskiej.

 

                                               Serdecznie zapraszamy!

 

Skip to content