Górnicy wobec dwóch tradycji.
 
O zmieniających się obyczajach górniczych na przestrzeni lat, roli jaką pełniła św. Barbara w życiu górników, a także minionej epoce programowej i intencjonalnej obecności rytu marksistowsko-leninowskiego w świętowaniu 4 grudnia nad wyraz interesująco opowiadała dr Beata Piecha-van Schagen, która gościła w Muzeum Saturn na okoliczność Barbórki na Saturnie.
Poprowadzona z elokwencją, znawstwem tematu, a zarazem dużą swadą opowieść wciągnęła słuchaczy żywo reagujących szczególnie przy wątkach dotyczących obchodzonego w okresie PRL Dnia Górnika, którego obchody miały wyprzeć tradycję chrześcijańską.
 
Warto dodać, iż dr Beata Piecha-van Schagen jest koordynatorką wielonarodowego wniosku o wpisanie tradycji i zwyczajów górników i hutników na Listę reprezentatywną dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, a dzięki m.in. jej staraniom cztery lata temu Barbórka obchodzona przez górników węgla kamiennego na Górnym Śląska została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego stanowiącą pierwszy etap zabiegów nobilitacji górniczego święta. Lista ta ma charakter informacyjny i jest dokumentacją żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju. Obok Barbórki znajdują się na niej również krakowskie szopkarstwo, pochód Lajkonika, tradycyjne wytwarzanie koronki koniakowskiej czy polskie plecionkarstwo.
 
Skip to content