Górnicze święto za nami.

Arcyciekawie i muzycznie – tak było w Muzeum Saturn w miniony piątek podczas uroczystości barbórkowych. Zaplanowane wydarzenia – wspaniały koncert czeladzkiej Górniczej Orkiestry Dętej doskonale prowadzonej przez dyrygenta Józefa Marczyńskiego oraz nad wyraz interesujący, wzbogacony o efekty wizualne i dźwiękowe referat – jak przystało na święto górnicze dotyczący węgla – wygłoszony ze swadą, humorem, a przede wszystkim prawdziwą pasją przez Pawła Woźniaka pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału Górnośląskiego im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego w Sosnowcu pozostawiły u zgromadzonej publiczności bardzo pozytywne emocje.

I został wielki żal – że tak bardzo udany wieczór przeszedł już do przeszłości.

Skip to content