Muzeum Saturn ma przyjemność zaprosić Państwa na zwiedzanie wystawy poświęconej niezwykłości świątyni pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi – Piaskach, na którą składają się archiwalne fotografie, ukazujące jej wnętrza, autorstwa Braci Altman oraz współczesne, wykonane przez Jana Powałkę i Marka Mierzwę.

Świątynia w Czeladzi-Piaskach stanowi jeden z nielicznych przypadków obiektów sakralnych sfinansowanych przez towarzystwo przemysłowe w całości – wyłącznie ze środków fundatora, ale i jeden z rzadkich przykładów kościoła w stylu neoromańskim wzniesionych w Polsce w okresie międzywojennym.

Od chwili narodzin osady Piaski jej mieszkańcy przynależeli do parafii pod wezwaniem Św. Trójcy w sąsiednim Będzinie. Niemała odległość dzieląca Piaski od będzińskiej fary z pewnością była mało komfortowa, zaczęto więc czynić starania o uzyskanie stacjonarnej opieki duchowej dla społeczności sukcesywnie powiększającego się osiedla robotniczego. Pierwszym miejscem kultu na Piaskach była kaplica w Domu Zbornym kopalni „Czeladź” użytkowana od 1907 roku. Szybko okazała się ona jednak niewystarczającą z uwagi na potrzeby dynamicznie powiększającej się populacji Piasków. W 1912 roku na prośbę inż. Wiktora Viannaya Delegata Rady Administracyjnej Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź” do pracy duszpasterskiej skierowano księdza Zygmunta Boratyńskiego. Dzięki jego zabiegom, popartym także przez dyrekcję kopalni oraz miejscową społeczność, jeszcze w tym samym roku na mocy decyzji ówczesnego biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego Piaski wyłączono spod zwierzchności parafii będzińskiej i włączono do parafii pod wezwaniem św. Stanisława BiM w Czeladzi. Coraz częściej podnoszono jednak potrzebę budowy świątyni w obrębie Piasków.

Plany te mogły zostać zrealizowane dopiero dziesięć lat później – już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dzięki determinacji ks. Jerzego Imieli oraz inż. Wiktora Viannaya.

Przy budowie kościoła wykorzystano gotowy projekt zrealizowany już wcześniej we francuskim mieście Brest (w dzielnicy Kerbonne) w latach 1909-1910, którego autorem był Jean-Marie Abgrall (1846-1926) historyk, duchowny i architekt.

Prace budowlane poprzedzone zostały doniosłą ceremonią wmurowania kamienia węgielnego mającą miejsce wiosną 1922 r. Pierwsze nabożeństwo w nieukończonym jeszcze kościele odbyło się w dniu 4 grudnia 1923 roku.

Po 33 latach od zakończenia budowy, dnia 1 września 1957 r., kościół został konsekrowany przez biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.

Wystawa dostępna do zwiedzania do 30 października 2022r.

 

Skip to content