Czeladzkie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W miniony piątek odbył się wernisaż wystawy przygotowanej na okoliczność 100. rocznicy wizyty Józefa Piłsudskiego w Czeladzi przypadającej dokładnie w dniu 27 sierpnia.

Ekspozycja składa się z dwóch części – pierwsza z nich o charakterze narracyjnym przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej przedstawia postać Marszałka przez pryzmat ról jakie pełnił w życiu politycznym i osobistym. Natomiast druga część opracowana przez Muzeum Saturn ilustruje bardzo interesujące czeladzkie ślady stanowiące materialne i niematerialne upamiętnienia legendy i kultu Józefa Piłsudskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Na wystawie wykorzystano materiały ikonograficzne pochodzące ze zbiorów Muzeum Saturn, Muzeum Śląskiego w Katowicach. Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi.

Wydarzeniu towarzyszył wykład dra hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Miłosza Skrzypka zatytułowany „Rok 1922 na Górnym Śląsku”. Prelegent w nader zajmujący sposób omówił najważniejsze procedury i ceremoniały związane z przyłączeniem w 1922 roku terenów plebiscytowych do Polski, a także proces kształtowania się polskiej administracji w autonomicznym województwie śląskim.

                                               Zachęcamy do obejrzenia wystawy.

 

Skip to content