Organizowane od ponad dekady saturnowskie wieczory patriotycznego śpiewania stały się już tradycją i na stałe zostały wpisane w miejski kalendarz imprez. Co roku w przeddzień Święta Niepodległości mieszkańcy naszego miasta i okolicznych miejscowości spotykają się w czeladzkim muzeum by pro memoria wszystkich pokoleń walczących o wolną Polskę, śpiewać pieśni patriotyczne. Ten spontanicznie powstający każdego roku chór, ma w swym repertuarze hymny, pieśni legionowe i popularne piosenki żołnierskie – nieodłączne towarzyszki polskich patriotów uczestniczących w kolejnych zrywach narodowych, w walkach na wszystkich frontach obu wojen światowych. Pomimo bowiem, że dzień 11 Listopada upamiętnia czyn legionowy zmartwychwstanie Ojczyzny w 1918 roku, świętujący ten dzień w Czeladzi wspominają i honorują pieśnią wszystkich, którzy przelewali krew za wolną Polskę od czasów konfederacji barskiej i kościuszkowskiego powstania do zakończenia niemieckiej okupacji.
Na radość i beztroskę tegorocznego muzykowania kładą się cieniem prowadzone od wielu miesięcy za naszą wschodnią granicą działania wojenne. Docierające każdego dnia tragiczne wiadomości z frontu ukraińsko – rosyjskiego zmuszają nas do weryfikacji przekonań i zmiany priorytetów. Historia najnowsza potwierdza słuszność stwierdzenia, że wolność i pokój nie są dane raz na zawsze, że również w czasach pokoju należy o nie dbać i zabiegać jako o wartości nadrzędne. Jedynie one bowiem jeśli nawet nie gwarantują to przynajmniej dają nadzieję na spokojny dom i bezpieczeństwo naszych dzieci, na zachowanie fundamentalnych zasad i podstaw życia każdego człowieka, każdej społeczności. Towarzyszące nam od miesięcy obawy i troski niechaj wybrzmią w tegorocznym śpiewaniu patriotycznym przede wszystkim zrozumieniem jak wielkim heroizmem i poświęceniem jest walka z wrogiem, walka zazwyczaj okupiona fizycznym i psychicznym cierpieniem, utrata zdrowia a nawet życia.
 
Czwartek, 10 listopada, godz. 17.00
 
wstęp wolny
 
Śpiewajmy Biało Czerwonej!
 
Skip to content