Z Czeladzi do Santiago!

W pejzażu wielu różnorodnych dróg, którymi podążamy w ciągu życia bardziej czy mniej świadomie wyjątkową jest Droga św. Jakuba. Od ponad tysiąca lat wybierana zarówno przez pobożnych pielgrzymów, jak i osoby fascynujące się kulturą, przygodą, turystyką czy choćby zwykłą ciekawością lub też stawiające sobie za cel zmierzenie się ze swymi słabościami. Dotarcie najpierw do mety – Santiago de Compostela, a następnie do Cabo Fisterra, czyli miejsca uważanego w średniowieczu za koniec świata, towarzysząca wędrowaniu obecność urzekającej przyrody, bogate dziedzictwo historyczne i artystyczne, miasta, miasteczka, wsie oraz spotkania czy w końcu wspólne pielgrzymowanie na przestrzeni wielu stuleci zmieniało i wciąż zmienia poszukującego odpowiedzi na niełatwe życiowe pytania człowieka nierzadko odkrywającego wtedy pierwiastek duchowy niedostrzegany w pogoni za zaspokojeniem własnych potrzeb.

O wieloaspektowym fenomenie szlaku jakubowego oraz motywacjach pielgrzymów do podjęcia trudu wędrówki nader zajmująco opowiadał podczas wernisażu dr Franciszek Mróz – geograf, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, długoletni współorganizator corocznych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce historii i funkcjonowania Drogi św. Jakuba w Europie. Nie zabrakło także odwołań do świadectwa życia św. Jakuba i jego działalności apostolskiej na krańcu świata, czyli w hiszpańskiej Galicji, a przede wszystkim zobrazowania kilkudziesięciu polskich odcinków Drogi św. Jakuba występujących pod różnymi regionalnymi nazwami tworzącymi razem sieć blisko 8000 kilometrów Camino de Santiago.

Swoiste zaproszenie do pojęcia próby wkroczenia na Camino, nie tylko fizycznej drogi do Santiago, ale jakże często przełomowego, a nawet zwrotnego punktu życia stanowi wystawa planszowa przygotowana przez Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego uzupełniona o wydawnictwa i materiały informacyjne użyczone z woli Dariusza Jurka – prezesa Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, a także pamiątki pochodzące z archiwum Stanisława Syjuta mieszkańca Wojkowic, który przeszedł szlak św. Jakuba rozpoczynając od Lwowa, podzieliwszy go na cztery etapy ostatecznie cel swój osiągnął w 2019 r.

Jeśli zatem czujesz, że nadszedł ten moment ruszaj śmiało za znakiem muszli św. Jakuba i żółtymi strzałkami.
Dobrej Drogi! Buen Camino!

Skip to content