Legenda „Błękitnego Generała”.

Piątkowe spotkanie z Janem Engelgardem kierownikiem Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, współautorem wystawy „Generał Józef Haller i jego żołnierze” obecnie prezentowanej w salach Muzeum Saturn, które odbyło się w ramach cyklicznych Wieczorów Historycznych na Saturnie przyniosło imponującą dawkę wiedzy, jak również nad wyraz wiele pozytywnych wrażeń. Prelegent w nader interesujący sposób przedstawił osobowość i dokonania uzdolnionego dowódcy, polityka, patrioty, aktywnego społecznika, którego jeszcze za życia otaczał nimb legendy. W biografii gen. Józefa Hallera odbijają się skomplikowane losy całej generacji Polaków urodzonych jeszcze pod zaborami, bijących się o Niepodległą i jej granice po pierwszej wojnie światowej, dokonujących trudnych wyborów w 1926 roku i broniących kraju we wrześniu 1939, a później walczących o Polskę daleko od niej. Toteż postać gen. Józefa Hallera jako wzór żołnierskiego patriotyzmu polegającego na całkowitym oddaniu się służbie Ojczyźnie i bez wątpienia zasługującego na godne miejsce w narodowym Panteonie niezmiennie trzeba przywoływać.

Warto także nadmienić, iż Czeladź jest jednym z miejsc w Polsce mogących pochwalić się czasowymi pobytami generała. Pierwszy epizod wiąże się z wkroczeniem do miasta wojsk dowodzonych przez niego wiosną 1919 r. owacyjnie zresztą witanych przez czeladzian. Pokłosiem tej wizyty było nadanie parkowi znajdującemu się w sąsiedztwie Biura Głównego Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź” na Piaskach imienia generała Józefa Hallera. Po raz drugi gen. Haller przebywał w Czeladzi 25 września 1932 r. z okazji poświęcenia sztandaru organizacji kombatanckiej zrzeszającej weteranów Błękitnej Armii – Związku Hallerczyków – oddział w Czeladzi.

 

 

 

 

 

 

Skip to content