W dniu 20 września z  inicjatywy dyrektor Muzeum Saturn Iwony Szaleniec oraz we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu odbył się po raz trzeci w naszym mieście Bieg ku pamięci Orląt Lwowskich im. Jurka Bitschana. Współorganizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej, ponieważ jego uczestnikami byli uczniowie kl. III a tejże placówki. Celem biegu nie była bynajmniej rywalizacja, lecz uświadomienie dzieciom znaczenia walki młodych ludzi ze Lwowa o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Bitwa o Lwów 1918-1919, w polskiej historiografii określana jako Obrona Lwowa, stanowiła szereg zmagań polsko – ukraińskich trwających od  1 listopada 1918 do 22 maja 1919 r. i zakończonych zniesieniem ukraińskiego okrążenia. Walki rozpoczęły się od  opanowania pierwszego dnia listopada przez żołnierzy austro-węgierskich pochodzenia ukraińskiego większości gmachów publicznych we Lwowie oraz proklamacji utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu wystąpiły polskie organizacje konspiracyjne, polscy mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi. Ich wielka ofiarność utrwaliła legendę miasta zawsze wiernego Rzeczypospolitej.

Dość proste regulaminowe zasady biegu sprowadziły się w istocie do następujących reguł:

 – dystans wynosił 1421 metrów, co odpowiadało 1421 walczących o polski Lwów, którzy nie przekroczyli 17 roku życia,

 – uczestnikami biegu byli dziewięciolatkowie jako wyraz hołdu wobec najmłodszej ofiary walk – Janka Kukawskiego w chwili śmierci liczącego właśnie dziewięć lat,

 – można w nim wziąć udział jedynie raz w życiu.

Zanim dzieci stanęły na  starcie pomaszerowały z opiekunami pod pomnik będący częścią powstającego ogólnopolskiego Szlaku Orląt Lwowskich i  upamiętniającego Jurka Bitschana urodzonego w Czeladzi-Piaskach, bohatera obrony Lwowa, poległego dnia 21 listopada 1918 r. na Cmentarzu Łyczakowskim zaledwie kilkanaście godzin przed wycofaniem się Ukraińców z miasta i kilka dni przed swoimi 14 urodzinami. W  drugiej części wydarzenia mającej miejsce na boisku szkolnym uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji wygłoszonej przez dyrektor Muzeum Saturn dotyczącej okoliczności historycznych zdarzeń rozgrywających się przed 105 laty, po czym przystąpili do biegu, który przybrał formę sztafety. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami oraz okolicznościowymi medalami i tabliczkami pamiątkowymi.

 

Skip to content