Dlaczego cmentarze?

Niemi świadkowie dziejów. Miejsce zadumy nad kruchością ludzkiego życia, z którym wiążą się nie tylko wielkie wydarzenia historyczne, ale przede wszystkim losy pojedynczych ludzi, którzy na przestrzeni lat budowali nasze miasto oraz tworzyli jego życie gospodarcze, społeczne i kulturalne.

 

Od samego początku swojego powstania Muzeum Saturn otacza szczególną opieką najstarsze miejskie nekropolie, a także unikatowe obiekty sztuki sepulkralnej poprzez podejmowanie działań zwiększających świadomość wyjątkowej ich wartości oraz zachowania w jak najlepszym stanie dla potomności. W sukurs tym działaniom przychodzi również Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków Pro Memoria, za sprawą którego od 2015 r. organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowych grobów wyróżniających się poziomem artystycznym oraz znaczeniem historycznym.

Nie byłoby jednak kolejnych kwest, gdyby nie ludzie i ich determinacja. Słowa te odnoszą się tak do organizatorów, jak i coraz liczniejszej rzeszy wolontariuszy. Wśród tych ostatnich obecni są samorządowcy, ludzie kultury i sportu, działacze społeczni, harcerze. Są kwestarze, którzy od sześciu lat stają 1 listopada z metalową puszką i zachęcają do wrzucania datków. Przybywa też nowych wolontariuszy zarażonych tym szlachetnym bakcylem.

Celem tegorocznej zbiórki jest renowacja nagrobka Marcjanny i Walentego Przybyłków, którzy na wieczność spoczęli na parafialnej nekropolii przy ul. Nowopogońskiej. Po raz pierwszy dzięki przychylności ks. proboszcza Józefa Handerka kwesta zostanie także przeprowadzona w obrębie cmentarza parafialnego na Piaskach.

 

Znając wrażliwość czeladzian na kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta Organizatorzy zwracają się do wszystkich z gorącym apelem o finansowe wsparcie tegorocznej zbiórki. Niech tak jak corocznie życzliwość dla tej szlachetnej idei oraz hojność darczyńców zaowocuje zebraniem kolejnych środków służących zachowaniu wspaniałej spuścizny naszych przodków!

 

31 października – 1 listopada 2021 r.

Zbiórka na cmentarzach parafii pw. św. Stanisława BiM przy ul. Nowopogońskiej, pw. Matki Bożej Bolesnej przy ul. Szybikowej oraz komunalnym przy ul. Wojkowickiej.

 

Skip to content