Czeladź w kalejdoskopie średniowiecznej historii.

W piątek 16 września o godzinie 17:00 w Muzeum Saturn miał miejsce pierwszy po wakacyjnej przerwie wykład z cyklu „Wieczór Historyczny na Saturnie”. Gościnną prelekcję pt. „Miasto -rzeka – pogranicze. W 760-lecie lokacji Czeladzi” wygłosił Jarosław Krajniewski.

Przyczynkiem do tego wykładu była obchodzona w tym roku 760. rocznica nadania praw miejskich Czeladzi. W związku z tym główną osią tematu prezentacji była fascynująca historia naszego miasta, a szczególnie jej średniowieczny akcent. Prelegent zwrócił także uwagę na istotne aspekty geograficzne wynikające z położenia Czeladzi. Mowa była tu przede wszystkim o Brynicy – rzece, która miała niebagatelny wpływ na rozwój miasta. Drugą podnoszoną podczas wykładu kwestią było położenie Czeladzi w strefie pogranicznej co również wywarło znaczący ślad na jej historii. Prelegent sprawnie przedstawił hipotezy oraz pytania związane z średniowieczną Czeladzią, a które w dalszym ciągu wymagają naukowych badań.

Przybyli goście mieli okazję wsłuchać się w ten interesujący wykład wygłoszony z charakterystyczną dla prelegenta erudycją i swadą. Mieszkańcy Czeladzi poszerzyli z pewnością swoją wiedzę o miejscu swojego zamieszkania, a publika przybyła z innych miejscowości miała okazję zapoznać się z jakże ciekawą średniowieczną historią i specyfiką tego pięknego miasta.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność! Zapraszamy również na kolejne wydarzenia, które będą mieć miejsce w Muzeum Saturn…

Skip to content