Już 1 września o godz. 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Pogranicze światów. Emigracja zarobkowa w XIX i XX wieku”. Ekspozycja czasowa, przygotowana przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu, dotyczy wspólnego doświadczenia wielu naszych przodków, w tym tych mieszkających na terenach przygranicznych – a takim było wszak Zagłębie Dąbrowskie, emigrujących „za chlebem” poza granice kraju.

Miasto Oświęcim, na pograniczu trzech zaborów, stanowiło ważny przystanek na trasie emigrantów zmierzających do nowego świata, jakim wydawała się Ameryka. Ruch emigracyjny skupiał się na stacji kolejowej w Oświęcimiu, zwanej „bramą do Ameryki”. Rozwój sieci kolejowej z bezpośrednimi połączeniami do Mysłowic, Krakowa, a nawet Wiednia stwarzał duże możliwości dla podróżujących. To tutaj w 1901 roku zostało założone jedno z najstarszych biur podróży na terenie Galicji – biuro Zofii Biesiadeckiej. Na potrzeby ruchu emigracyjnego, władze Oświęcimia podjęły decyzję o budowie na Zasolu stacji kontrolnej oraz kompleksu zwanego osadą barakową.

Podobnie jak Oświęcim, w latach 90. XIX wieku Mysłowice stały się centrum emigracyjnym dla ludności z terenów Austrii (głównie Galicji) i Węgier, udającej się do za ocean. Do roku 1914 za pośrednictwem Stacji Emigracyjnej w Mysłowicach wyjechało z Europy blisko 1,5 mln osób. O tym ważnym okresie  w historii miasta opowie Pan Wojciech Kubowicz  swoim wystąpieniu pt. „Z Mysłowic do Ameryki. Dzieje stacji emigracyjnej w Mysłowicach w latach 1894-1914”. Wystawę wzbogacą eksponaty wypożyczone z Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Muzeum Miasta Mysłowice.

Skip to content