Lwów – Zawsze wierny.
 
W miniony piątek, 18 listopada Muzeum Saturn miało zaszczyt gościć Stanisława S. Nicieję – historyka, historyka sztuki, profesora nauk humanistycznych, byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego, znawcę z zakresu tematyki dotyczącej dziejów Kresów Wschodnich. Profesor jest również autorem licznych publikacji poświęconych dawnym terenom Rzeczpospolitej. W ramach cyklicznego wydarzenia jakim są „Wieczory Historyczne na Saturnie” wygłosił on wykład pt. „Semper Fidelis – Lwów i jego Orlęta”.
 
Tematem przewodnim prelekcji była legenda Orląt Lwowskich. Bohaterska obrona miasta przez polskie dzieci w listopadzie 1918 roku stała się podwaliną pod mit patriotyczny obecnie funkcjonujący w świadomości jako jeden z czołowych przykładów heroicznej obrony ojczyzny. Zawarta w tytule wykładu dewiza Semper Fidelis oznaczająca po łacinie „Zawsze wierny” odnosić się miała do Lwowa. Wyrażała przekonanie, że miasto było, jest i na zawsze pozostanie związany z Polską jako bastionem polskości na kresach wschodnich. Przybyli na wykład goście wysłuchać mogli niezwykłej historii wydarzenia, które w ostatnich dziesięcioleciach było na przemian sławione i pomijane. W dwudziestoleciu międzywojennym było czczone i stawiane za wzór patriotyzmu. Po wojnie już w czasach stalinizmu i PRL-u było negowane oraz krytykowane, aby znów „wrócić do łask” na kartach historii po przemianach roku 1989.
 
Pan Profesor w trakcie trwania prelekcji poruszył także istotny aspekt nierozerwalnie związany z obroną miasta jakim jest Cmentarz Orląt Lwowskich. Miejsce, które stało się wyrazem najwyższego hołdu polskiego społeczeństwa, także nie uniknęło zawirowań historycznych. Mimo próby zniszczenia i unicestwienia, obecnie stanowi miejsce zadumy, pamięci i patriotycznych obchodów. Przybyli goście mieli okazję obejrzeć fragment filmu dokumentalnego o Cmentarzu Łyczakowskim, dzięki któremu mogli choć na chwilę „przenieść się” do tego niezwykłego miejsca.
Historia bohaterskiej obrony Lwowa przez jego Orlęta nierozerwalnie powiązana jest także z Czeladzią za pośrednictwem osoby Jurka Bitschana, o czym można przekonać się sięgając po książkę autorstwa dyrektor Muzeum Saturn Iwony Szaleniec pt. „Jurek Bitschan – Orlątko rodem z Czeladzi”.
 
Wszystkim przybyłym na wykład serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia.
Skip to content