Legenda Orląt Lwowskich broniących swojego miasta w listopadzie 1918 roku należy do polskich mitów patriotycznych, pośród których czyn gimnazjalistów i studentów walczących o kresową strażnicę stawiany jest na równi z obroną Częstochowy w 1655 roku, Bitwą Warszawską z sierpnia 1920 roku, obroną Westerplatte we wrześniu 1939 roku, Bitwą o Monte Cassino czy Powstaniem Warszawskim. Każdy z tych heroicznych wyczynów z upływem czasu obrósł legendą i stał się chlubą narodu. Legenda Orląt Lwowskich narodziła się jeszcze podczas walk toczonych w obronie Lwowa w listopadzie 1918 roku. Wśród ówczesnych Polek i Polaków bohaterstwo młodych lwowian zdobyło podziw, szacunek i uwielbienie, którego przez całe dwudziestolecie międzywojenne doświadczały Orlęta, zarówno te które zginęły w bojach o Lwów, jak i te które przeżyły. Ich niewiarygodna odwaga przez lata była artystyczną inspiracją poetów, pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy, którzy swoimi dziełami umacniali legendę bohaterskich chłopców i dziewcząt.

Wyrazem najwyższego hołdu polskiego społeczeństwa stał się Cmentarz Orląt Lwowskich – miejsce zadumy, pamięci i patriotycznych obchodów.

Po II wojnie światowej mimo całych dziesięcioleci usilnych starań władz o wyrugowanie Orląt z pamięci zbiorowej, wspomnienie o dzieciach broniących miasta przetrwało przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinach, nie tylko kresowych. Legenda przetrwała czasy stalinowskie – polityczną nagonkę, oficjalną negację a nawet próby zniszczenia i unicestwienia lwowskiego cmentarza Orląt. Przetrwała i doczekała czasów niebywałej afirmacji czynu Orląt w Polsce po 1989 roku i narodzin ogromnego ruchu społecznego w postaci Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

18 listopada br. Muzeum Saturn gościć będzie Stanisława S. Nicieję – historyka, historyka sztuki, profesora nauk humanistycznych, byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego. Prof. Nicieja jest znawcą i piewcą Kresów Wschodnich, autorem licznych publikacji poświęconych dawnym terenom Rzeczpospolitej (w tym kilkunastotomowej Atlantydy Kresowej).

Zapraszamy na opowieść o Lwowie i jego Orlętach uwielbianego nie tylko przez kresowian.

Piątek, 18 listopada, godz. 17.00.

 

Skip to content