Sosnowiec śladami przemysłowców.

By poznać wielowymiarową historię Sosnowca nie sposób nie rozwinąć interesujących wątków rodów przemysłowych, których przedstawiciele odegrali niepoślednią rolę w dynamicznym rozwoju tego miasta szczególnie na przełomie XIX i XX stulecia. W sumiennie zestawionym przez Monikę Kemparę historyczkę z Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki rejestrze pionierów miejscowego przemysłu nie zabrakło odwołań do prowadzonej przez nich polityki społecznej, oświatowej i filantropijnej. Przedstawione sylwetki Schoenów, Lamprechtów, Dietlów zaliczanych do najzamożniejszej warstwy społeczeństwa, których charakteryzowała pracowitość, zaradność, przedsiębiorczość jako inwestorów oraz fundatorów dowiodły ze wszech miar, iż bez względu na pochodzenie, wyznanie i tradycje w znacznej mierze dołożyli swoją cegiełkę do długiego procesu kształtowania nowoczesnego oblicza Sosnowca – dziś czerpiącego pełnymi garściami z cennego dziedzictwa kulturowego przez nich pozostawionego.

Skip to content