Czeladzkie ślady stanu wojennego.

Muzeum Saturn zaprasza do oglądania wystawy zatytułowanej „Stan wojenny. Represje wobec czeladzkich działaczy opozycji antykomunistycznej” przygotowanej specjalnie na okoliczność 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego kraju.

Na kilkunastu panelach wystawienniczych umieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące okresu stanu wojennego z uwzględnieniem zdarzeń rozgrywających się także w Czeladzi. Najbardziej jednak istotna część ekspozycji stanowiąca emocjonalny dokument o niekwestionowanej wartości poznawczej odnosi się do nieznanych dotąd szerzej źródeł historycznych przedstawiających między innymi czas legalnej i podziemnej działalności lokalnych struktur „Solidarności”, rozmaite represje wobec czeladzkich działaczy opozycji czy też formy pomocy udzielanej internowanym, jak i ich rodzinom.

Na duży walor dokumentacyjny wystawy złożyły się materiały ikonograficzne, nierzadko unikatowe, pochodzące ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Archiwum Wojskowego w Oleśnicy, Muzeum Saturn, Fundacji Ośrodka KARTA, Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej.

 

Wystawę ubogacają eksponaty pochodzące ze zbiorów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Skip to content